Tuulivoiman tyypillinen sijainti on metsätalousmaastossa. Sen lähiympäristöstä puusto raivataan, mutta suuri osa maastosta säilyy metsätalous- tai muussa maanomistajan käytössä. Tuulivoima parantaa myös metsänhoidon edellytyksiä, sillä metsäpalstoille vievää tiestöä rakennetaan ja kunnostetaan voimalan rakentamista ja käyttöä varten.

Tuulivoiman sijoittaminen on maanomistajalle kannattavaa

 

Maanomistajalle tuulivoima tarjoaa paremman tuoton kuin saman alueen tuotto metsätalouskäytössä. Tuulivoima tuo tuottoa maanomistajille rakennuspaikan ulkopuoleltakin, sillä tuulivoimalat eivät voi sijaita liian lähellä toisiaan. Tuulivoimalan lapojen taakse syntyy turbulenssia, mikä heikentää liian lähelle rakennetun voimalan tuotantoa. Kuitenkin Suomessa vallalla olevan käytännön mukaan korvausta maksetaan varsinaisen voimalan sijaintipaikan maanomistajan lisäksi myös maanomistajille laajemmaltakin maa-alueelta.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen suosituksen mukaisesti maanomistajien korvausta maksetaan maa-alueelle, joka ulottuu viisi kertaa roottorin halkaisijan mittaiselle alalle. Esimerkiksi roottorin halkaisijan ollessa 170 metriä, ulottuu korvattava maa-alan säde 850 metriä roottorista.

Lue myös:

Tuulivoima vaikuttaa positiivisesti kuntien talouteen

Tuulivoima piristää paikallista elinkeinoelämää

 

Palaa takaisin tuulivoimapalveluiden etusivulle