Toimiva infrastruktuuri muodostaa yhteiskunnan selkärangan ja vaikuttaa merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään. Infrarakenteiden, väylien ja verkostojen riittävä kapasiteetti ja kunto ovat keskeisiä kestävän kehityksen ja toimivan yhteiskunnan takaamiseksi. Infran kriittisen roolin sekä siihen sitoutuneen pääoman vuoksi sen suunnitelmallinen hallinta on tärkeää. 

Infraomaisuuden hallintaan ja suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan dataa

Infraomaisuuden hallinta edellyttää, että tiedetään mitä ja missä omistetaan ja mikä on omaisuuden kunto ja kapasiteetti suhteessa tarpeeseen. Tämän datan perusteella on mahdollista hallita infraomaisuutta kestävästi. Infraomaisuuden ylläpito, saneeraukset ja kehittäminen sekä niihin liittyvä suunnittelu vaativat monialaista osaamista.

Tietomallintamisen kautta digitaaliseen kaksoseen

Tietomallintamalla voidaan tehostaa infran elinkaarenaikaista hallintaa ja tuottavuutta. Tietomalleja voidaan käyttää suunnitelmaratkaisujen havainnollistamiseen ja osallistamiseen. Tietomalleista tuotettavien koneisohjausmallien avulla tehostetaan rakentamisprosessia. 

Tietomalli mahdollistaa lähitulevaisuudessa kustannusarvioiden laadinnan automatisoinnin ja jatkossa myös elinkaarikustannusten laskennan ja elinkaarivaikutusten arvioinnin. Tietomallit tulevat jatkossa olemaan myös keskeinen työkalu omaisuudenhallinnassa. Tietomallien infran elinkaarenaikainen hyödyntäminen ja digitaalisen kaksosen saavuttaminen edellyttävät, että tietomalli päivitetään hankkeen eri vaiheissa (lähtötietomalli-suunnitelmamalli-toteutusmalli-toteumamalli-ylläpitomalli).

Tarkka ylläpitomalli on digitaalinen kaksonen fyysisestä infrasta ja keskeinen osa omaisuudenhallintaprosessia.   

Kestävän elinympäristön asiantuntija 

Meillä on monipuolista ja vankkaa kokemusta erilaisista infrahankkeista. Tarjoamme toimivat ja kestävät, dataan perustuvat ratkaisut tulevaisuuden infran tarpeisiin.

Osaamisalueitamme ovat:

 • Liikennesuunnittelu
 • Geosuunnittelu 
 • Katu- ja tiesuunnittelu
 • Vesiväyläsuunnittelu
 • Vesihuolto- ja hulevesisuunnittelu
 • Kaasu-, kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostosuunnittelu
 • Jätehuoltosuunnittelu 
 • Maisema- ja viheraluesuunnittelu 
 • Urheilualue- ja liikuntapaikkasuunnittelu 
 • Satama- ja taitorakenteiden suunnittelu 
 • Polttoaineterminaalien ja jakeluasemien suunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää infran suunnittelupalveluistamme!