Rakentaminen sijoittuu yhä enemmän suurten taajamien rakentamattomille alueille, joita ei ole otettu aiemmin käyttöön hankalien pohjasuhteiden vuoksi. Rakentamista kaavoitetaan pehmeiköille ja ranta-alueille, joiden pohjarakentaminen on vaativaa. Myös tunneleiden ja siltojen käyttö yleistyy. Tällaisten kohteiden geotekniseltä suunnittelulta vaaditaan innovatiivista otetta ja rohkeaa näkemystä, sekä luotettavuutta.

Geotekniikka varmistaa kestävän perustan maa- ja pohjarakentamiselle

Pohjarakentaminen ja sen menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Lisäksi muuttuvat ilmasto- ja ympäristöolosuhteet tuovat mukanaan haasteita, jotka pitää arvioida osana suunnitteluprosessia. 

Seuraamme alan kehitystä, kouluttaudumme ja hankimme uutta teknologiaa. Asiantuntijamme ovat mukana kehittämässä uusia geoteknisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Suunnittelumme lähtökohtana on, että toteutettavien rakenteiden elinkaari vastaa asiakkaan tarpeita. 

Suunnitteluosaamisemme painopistealueita ovat:

  • Kaavoitusprosessi
  • Infrarakentaminen
  • Tuulivoimarakentaminen
  • Vesistö- ja satamarakentaminen

Geoteknisiin suunnittelupalveluihimme kuuluvat:

  • Pohjatutkimukset
  • Rakennettavuusselvitykset
  • Pohjarakennussuunnittelu
  • Urakka-asiakirjat
  • Työmaapalvelu- ja valvonta

Työmme alkaa kaavoitusvaiheen rakennettavuusselvityksistä jatkuen toteutuksen valvontaan ja ulottuen tarvittaessa rakenteen elinkaaren seurantaan.