Pyörä pyörätiellä

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu

Kestävän liikkumisen tavoitteet sekä kaupungistumisen vaikutukset tiivistämishankkeineen edellyttävät monien rakennettujen katujen toimintojen uudelleen jäsentelyä. Samalla katujen ja yleisten alueiden viihtyisyyteen, esteettömyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Katu- ja tieverkolla uusia haasteita liikennesuunnitteluun ja mitoitukseen tuovat pitkät kuljetusajoneuvot. Tieliikennelain muutokset taas koskettavat meistä jokaista. 

Katutilan jakaminen haastaa entistä tiiviimpään yhteensovittamiseen 

Pyöräilyinfran olosuhteita osana kestävää liikkumista halutaan parantaa laajasti Suomen kunnissa. Pyöräilyn lisäämisessä tärkein edistämiskeino on kiistatta pyöräilyinfran parantaminen. Välikaistoja, reuna-alueita ja katuvihreää hyödynnetään viihtyvyyden lisäksi yhä useammin myös osana kadun hulevesien käsittelyyn. Yhä suurempi määrä toimintoja vaatii omaa tilaansa.  

Rajallisessa katutilassa maanpäällisen liikennöinnin, pysäköinnin ja katuvihreän yhteensovittaminen tuottaa usein haasteita. Lisähaasteena tiiviissä kaupunkiympäristöissä on myös maan alla sijaitsevan moninaisen kunnallistekniikan yhteensovittaminen. Kaupungistumisen seurauksena yhteistyön ja yhteensovittamisen tärkeys suunnittelussa sekä rakentamisessa korostuu entisestään. Tarjoamme katutilan jakamiseen innovatiivisia ratkaisuja kunkin tilaajan lähtökohdista. Yrityksemme monialaisen osaamisen avulla saamme tuotettua laadukkaan ja kestävän ratkaisun haastavaankin kohteeseen. 

Infran peruskorjauksella kohti suunnitelmallista korjausvelan hallintaa 

Katuverkon ikääntyminen, kuten valtion tasolla väyläverkon ikääntyminen, koskettaa jokaista kuntaa pienestä suureen. Katujen palvelutaso ei vastaa enää tarpeeseen ja usein katu routii vaikeuttaen kunnossapitoa tai hulevedet johtuvat kiinteistölle aiheuttaen ongelmia. On aika peruskorjata. 

Korjausvelan määrän arvioiminen kunnassa on vasta ensi askel korjausvelan todelliseen hallintaan. Suunnitelmallisen infran peruskorjauksen keinoin korjausvelan hyvä hallinta on kuitenkin saavutettavissa. Peruskorjauksessa korostuvat erityisesti kadun yhteensovitus katualueeseen rajautuviin kiinteistöihin sekä toteuttamisen haasteet kadun usein ollessa rakentamisen aikana auki liikenteelle. Peruskorjauskohteiden suunnittelu erityispiirteineen on ydinosaamistamme.  

Tarjoamme katu-, tie- ja aluesuunnittelua hankesuunnittelusta työnaikaiseen suunnitteluun. Yleissuunnitelmat sekä katu- ja rakennussuunnitelmat ovat ydinosaamistamme. Kohdekohtaisesti hyödynnämme hankkeissa myös muuta yrityksemme laaja-alaista osaamista muun muassa maankäytön, vesihuollon, geotekniikan ja maisemasuunnittelun toimialoilta. 

Liikennesuunnittelua ajan hermoilla 

Liikenteen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla useiden eri tekijöiden vaikutuksesta. Näitä muutostekijöitä ovat muun muassa kaupungistuminen, ilmastonmuutos, uudet energiaratkaisut ja digitalisaatio sekä ihmisten arvojen ja asenteiden muutokset. Me FCG:llä vastaamme liikkumisen ja liikennesuunnittelun haasteisiin kestävillä ja turvallisilla suunnitteluratkaisuilla.  

Monialainen suunnitteluosaamisemme ulottuu strategisen maankäytön liikennesuunnittelun tasolta yksityiskohtaisiin liikennesuunnitelmiin ja selvityksiin. Ydinosaamistamme ovat maankäytön liikennesuunnittelu, erilaiset liikenneselvitykset, liikenteen ohjauksen suunnittelu sekä kestävä liikkuminen.  Liikenteen toimivuuden varmistamiseksi laadimme liikenteen toimivuustarkasteluita. 

Yksityiskohtaisemman liikennesuunnittelun palveluina tarjoamme ratkaisuja sekä väyläverkon että kenttä- ja piha-alueiden tarpeisiin. Liikennetarkasteluissa sovitamme yhteen eri kulkumuodot huomioiden suunnittelukohteen muut toiminnot uniikkeine vaatimuksineen. 

Viimeaikaisia uusia avauksia ovat uuden tieliikennelain mukanaan tuoma liikenteen ohjauksen ja tiemerkintöjen päivitystarve. Liikennemerkkien ja tiemerkintöjen päivittäminen on vuosia kestävä valtakunnallinen haaste, johon tarjoamme liikennesuunnittelun osaamistamme.  

Toisena avauksena olemme vahvasti sisällä HCT-kuljetusten (High Capacity Transport) mukanaan tuomien haasteiden ratkaisemissa. Väylien mitoituksessa tapahtuu muutoksia, kun varaudumme näiden HCT-kuljetusten yleistymiseen liikenteessä. Yhä useampi tie- ja katuliittymä sekä piha-alue kaipaa päivitystä. Tarjoamme liittymien mitoitusten tarkastelua sekä kustannustehokkaita ratkaisuja tarvittaviin muutoksiin. 

Anna meidän olla avuksi ongelmasi ratkaisemisessa.