Vuosaaren satama

Satamarakenteet ja vesiväylät

Satamat toimivat kaupan, matkustamisen ja elinkeinojen sykkivänä sydämenä. Vaikka vesi on yksi elämämme elinehdoista, sillä on myös voimakas kuluttava vaikutus rakenteisiin. Satama- ja vesirakenteet on suunniteltava kestämään ympäristön rasitusta. Onnistunut yleissuunnitelma on sataman, laiturin ja rantarakenteen sekä vesiväylän toimivuuden edellytys. Vesiväylien kunnon ja turvallisuuden tarkkailu on siis tärkeää sekä teollisuuden että matkustamisen kannalta.

Kestäviä satamia suunnittelemassa

Satamien, satamarakenteiden, laitureiden ja rantarakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelussa tarvitaan monipuolista tietoa niiden toiminnasta, suojaamisesta ympäristön rasituksilta ja erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista. Suunnitteluosaamisemme on vankkaa ja asiantuntijamme maamme kokeneimpia. 

Vesistöjen monipuolinen toimija

Vesiväylien, satamarakenteiden, laitureiden, rantarakenteiden sekä muiden vesirakenteiden suunnittelun ja asiantuntijaselvitysten lisäksi kauttamme saa vesiväylien tutkimukset aina kauppamerenkulkua palvelevasta väylästöstä veneilyn matalaväylästöön niin merialueilla kuin sisävesilläkin. 

Muutokset vesiväylillä vaativat tarkkaa suunnittelua

Jos vesiväylää halutaan syventää, on suunnittelu tehtävä tarkkaan ennen ruoppausta. Pohjasta löytyvät rakenteet, pohjasedimentin sisällöt sekä mahdolliset ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen ruoppausluvan hakemista.

Meidän kautta on saatavissa laajamittaiset tutkimukset vesiväylillä luotaamalla ja tarpeen tullen harauksella. Hoidamme myös sedimenttinäytteiden ottamisen ja ruoppauksen jälkeisen tankoharauksen syvyyden varmistamiseksi. 

Väyläviraston luotettu kumppani

Tarjoamme satama- ja vesirakenteiden monipuolista suunnitteluosaamista:

 • Satamien, laitureiden, ym. vesirakenteiden sekä vesiväylien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät
 • Kauppamerenkulun satamat
 • Laitureiden nykytila- ja kuntoarviot sekä korjaussuunnitelmat
 • Tihtaalit
 • Satamiin ja satamarakenteisiin liittyvät selvitykset
 • Kauppamerenkulun väylien NAVI- ja ruoppaussuunnittelu, väyläpäätösasiakirjat/väyläesitykset
 • Veneväylien väylä- ja ruoppaussuunnitelmat sekä väyläesitykset
 • Kanavat ja venesulut
 • Pohjapadot, patorakenteet ja patoturvallisuus, vuosi- ja määräaikaistarkastukset
 • Viranomaissatamat
 • Kalasatamat
 • Tielaiturit
 • Huolto-, nosto- ja polttoainelaiturit
 • Yhteysliikennelaiturit ja lastausrampit, matkustajaliikenteen laivalaiturit
 • Venesatamat ja – laiturit
 • Aallonmurtajat
 • Teräsbetoniponttonit
 • Ranta-alueet ja rantamuurit
 • Läjitysalueet
 • Vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat
 • Tulvasuojelusuunnitelmat ja tulvaselvitykset

Tarjoamme seuraavia palveluita vesiväylillä:

 • Vesialueiden tutkimukset ja mittaukset
 • Merenmittaus ja syvyyskartoitus, johon kuuluvat
  • tankoharaukset
  • kaikuluotaukset (monikeila- ja linjaluotaukset)
 • Pohjaan tunkeutuvat ja pohjaa kuvaavat luotausmenetelmät, kuten
  • matalataajuusluotaukset
  • heijastusseismiset luotaukset
  • viistokaikuluotaukset
 • Turvalaitemittaukset
 • Satamarakenteet
 • Sedimenttinäytteen otto
 • Sukellustutkimukset
 • Erikoisluotaukset, kuten reitin haku vesistöalituksissa sähkö- ja datakaapeleille sekä vesijohdoille
 • Kartoitukset (RTK, takymetri)
 • Maastoon merkinnät
 • Rakennevauriokartoitukset