FCG Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelu

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelu

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelu vaatii monialaista osaamista kattaen sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt, aluesuunnittelun, vesitaseiden hallinnan sekä ympäristön viihtyisyyden. Tarjoamme kestävät suunnitteluratkaisut, jotka huomioivat yrityksen tulevaisuudet tarpeet.    

Lainsäädäntö ja lupamenettelyt asettavat vaatimuksia alue- ja infrasuunnittelulle 

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelun tavoitteet ovat osin suoraan toiminnallisia, mutta myös lainsäädäntö ja lupamenettelyt asettavat reunaehtoja tehtäville ratkaisuille.  

Kokemuksemme tiiviistä kenttärakenteista sekä erilaisten vesijakeiden hallinnasta ja tarvittavasta käsittelystä varmistaa kattavat ja lupaehtojen mukaiset suunnitelmat. Hallitsemme myös kemikaalien vastaanotto- ja polttoaineenjakelupisteiden sekä varastoalueiden suojausrakenteiden suunnittelun.     

Rakennettavuuteen ja tasaukseen liittyvissä kohteissa selvitämme pohjaolosuhteet ja korkeusasemat. Laadimme myös aluetasaus- ja pohjarakennussuunnitelmat, jotka ovat keskeisiä alueen kuivatuksen, vesihuollon järjestelyiden, liikenteen toiminnallisuuden, massataseen ja kustannusten näkökulmasta.   

Suunnittelemme alueelle sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt käsittäen portti- ja aitausjärjestelyt, liikenteenohjaus- ja opastusjärjestelmät, liikenneväylät, kenttäalueet, odotus- ja pysäköintialueet sekä satamat ja vesiväylät.    

Vesitaseet hallintaan laadukkaan suunnittelun avulla   

Puhtaiden ja likaisten vesijakeiden tarkoituksenmukainen hallinta on tärkeää kustannusten ja ympäristölupavelvoitteiden näkökulmasta. Suunnittelemme kenttärakenteet, hulevesien hallintajärjestelyt, vesijohto- ja viemäriverkostot, tuotantoprosessiin liittyvät alueputkistot, kaukolämpö ja -kylmä sekä kaasuverkostot. Suunnittelemme myös tarvittavat raakavedenottojärjestelyt, pumppaamot, paineenkorotusasemat, vesialtaat ja -säiliöt, vesikierrot, raakaveden-, veden- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät sekä erotinjärjestelmät.  

Viihtyisä ympäristö on yrityksen käyntikortti 

Suunnittelemme viher- ja puistoalueet sekä istutukset tilaajan asettaman vaatimustason mukaisesti. Maisema- ja vihersuunnittelun lähtökohtana on tuottaa viihtyisä ja turvallinen, eri kulkumuodot ja ryhmät huomioiva ympäristö.    

Teollisuuden alue- ja infrasuunnittelun palveluitamme:  

 • energia- ja prosessiverkostojen suunnittelu 
 • erotinjärjestelmät 
 • GEO- ja tasaussuunnittelu 
 • kenttärakenteiden ja vallitilojen suunnittelu 
 • kuivatussuunnittelu ja hulevesien hallinta 
 • liikennesuunnittelu 
 • liikenne- ja vesiväylien suunnittelu 
 • maisema- ja vihersuunnittelu 
 • pumppaamot ja paineenkorotusasemat 
 • raakavedenottojärjestelyt 
 • raakaveden-, veden- ja jätevedenkäsittely 
 • satamien, vesi- ja taitorakenteiden suunnittelu 
 • vesialtaat ja -säiliöt 
 • vesihuoltoverkostojen suunnittelu