Kaupungistuminen kiihtyy niin Suomessa kuin maailmalla. Kaupunkisuunnittelussa on katsottava tulevaisuuteen ja huomioitava muuttuva maailma sekä sen mukanaan tuomat haasteet. Tulevaisuuden kaupungit suunnitellaan ihminen etusijalla!

Tulevaisuuden kaupunki on älykäs

Älykäs kaupunki on ihmisläheinen, viihtyisä, helppokäyttöinen ja käyttäjän näkökulmasta suunniteltu. Uusia kaupunginosia tai kaupunkeja perustettaessa on luontevaa miettiä, mihin suuntaan elämäntavat ja teknologia kehittyvät. Itse asiassa kaupunkimme ovat jo monella tapaa älykkäitä. Olemme tottuneet siihen, että infra, kuten sähköt sekä vesi- ja jätehuolto toimivat ja niihin voi luottaa. 

Älykäs kaupunkikehittäminen tarkoittaa hiljaisen tiedon ja uuden teknologian hyödyntämistä sekä innovatiivisia menetelmiä, joilla tuetaan kestävää ja avointa kaupunkikehitystä sekä palveluinfrastruktuuria.

Yksi keskeinen tavoite on parantaa elämisen laatua kaupungeissa. Älykäs kaupunkikehittäminen pohjautuu käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen, jossa asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan kaupungin tarjoamia palveluja esimerkiksi julkisten tilojen, liikkumisen, jätehuollon tai tiedon jakamisen osalta. Kaupunkikehityksessä on keskeistä myös arkkitehtonisesti sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaiden ja kaupunkielämää elävöittävien ratkaisujen löytyminen.

Kohti toimivampaa kaupunkikehitystä

Uudet innovaatiot muovaavat jatkuvasti tulevaisuuden kaupunkeja. Olemme kehityksen aallonharjalla suunnitellessamme älykästä liikennettä ja älykkäitä kaupunkeja. Teemme suunnitelmia ja tutkimuksia kestävän kehityksen lähtökohdista hyödyntäen laajaa asiantuntemustamme muun muassa infra- ja talotekniikassa. Palvelumuotoilu on keino, jonka avulla asiakkaan tarpeet tuodaan osaksi suunnittelutyötä ja yhdistetään ympäristöstä saatava tekninen tieto ja käyttäjätieto. 

Tarjoamme kokonaisvaltaisia yhdyskuntasuunnittelupalveluita aina kaupunkiarkkitehtuurin ja maankäytön suunnitelmista maisemasuunnitteluun sekä tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Hyödynnämme kaupunkimalleja ja pelillisiä menetelmiä suunnittelun eri vaiheessa vuorovaikutteisen suunnittelun onnistumiseksi.

Lue, kuinka selvitimme, miten Helsingin maanalaiset tilat otetaan osaksi kävely-ystävällistä keskustaa sekä kuinka pelillistämisen avulla suunnitellaan kaupunkia

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää, kuinka voimme auttaa kaupunkinne kehittämisessä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
20961.jpg
Arja
Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja, FCG Arkkitehdit, Alueidenkäytön konsultointi
+358 44 748 0315