Elinalueemme tulee rakentua suunnitellusti. Asuinrakennukset, teollisuus ja julkiset palvelut on sijoitettava siten, että liikennöintiyhteydet toimivat, palvelut ovat helposti tavoitettavissa, ympäristö on viihtyisä ja kestävä kehitys otettu huomioon. Me tarjoamme työkaluja ja menetelmiä, joilla voimme yhdessä tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, verkostolle sekä ympäristölle. 

Paikallista asiantuntemusta maanlaajuisesti

Alueidenkäyttöä suunnitellaan yleensä paikallisiin tarpeisiin. Mikä on juuri tähän ympäristöön soveltuva ratkaisu? Alueita kehittäessä ja suunnitellessa on huomioitava jo olemassa olevat ratkaisut sekä paikalliset yhdyskuntarakenteet. Aluetoimistomme kattavat koko Suomen ja tarjoavat täten tarvittavaa paikallistuntemusta ottaen huomioon myös ruotsinkieliset alueet. Noin 45 asiantuntijan joukko toteuttaa vuosittain satoja toteutuneita projekteja. Luomme yhdessä uniikin, fokusoidun ja konkreettisen ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen. 

Monipuolisia palveluita yhdessä pakkauksessa 

Alueidenkäytön suunnittelun kenttä on erittäin laaja. Yleis- ja asemakaavojen lisäksi voi olla huolehdittavana kehittämishankkeita ja –suunnitelmia, vaikutusten arviointeja tai vaikka suunnitelmien visualisointia. 

Poikkitieteellinen ja luova suunnitteluryhmämme toimii yhteen hioutuneena asiantuntijajoukkona eri mittakaavan hankkeissa eri puolilla Suomea sekä myös kansainvälisissä hankkeissa. Yhtiömme infra- ja talotekniikan asiantuntijat ja muut konsernin laaja-alaiset osaajaresurssit käytetään hyödyksi, kun teemme asiakkaalle kestävän kehityksen suunnitelmia ja tutkimuksia. Olemme vahva osaaja kaupunkien ja kuntien kilpailukyvyn kasvattamisessa sekä alan Suomen markkinoiden johtava toimija.  

Työmme perustana ovat liiketoimintamahdollisuuksia luovien trendien ennakointi, asiakastarpeiden tunnistaminen sekä tehokkaat, vuorovaikutteiset prosessit ja menetelmät. Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uutta. Perehdymme asiakkaan haasteeseen perusteellisesti selvittämällä ja analysoimalla nykytilannetta ja tulevaisuutta. 

Alueidenkäytön suunnittelun moninaisiin palveluihimme kuuluvat:

 • Kehityskuvat ja rakennemallit
 • Yleis- ja asemakaavoitus
 • Digikaavoitus
 • Keskustojen kehityshankkeet
 • Kortteleiden ja kiinteistöjen kehityssuunnitelmat
 • Kaavoituksen pohjaksi laadittavat hanke- ja ideasuunnitelmat
 • Arkkitehtisuunnittelu, rakennustapaohjeet
 • Suunnittelukilpailut ja organisointi
 • Suunnitelmien 3D-visualisointi
 • Kaavoitusta palvelevat selvitykset
 • Kiinteistöveroselvitykset
 • Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi
 • Matkailuhankkeet
 • Vaikutusten arviointi
 • Taloudellisten vaikutusten arviointi
 • Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus 
 • Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät
 • Projektinjohtopalvelut
 • Elinvoima- ja elinkeino-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat
 • Toteuttavuus- ja markkinaselvitykset
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja –konseptit
 • Kehittämisen ja investointien rahoitusratkaisut
 • Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen
 • Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut
 • Yritysalueiden konseptikehitys
 • Investointien kannattavuuslaskelmat
 • Investointikohteiden visualisointi
 • Investori- ja operaattorikartoitukset

Kysy aiheesta lisää asiantuntijoiltamme!

Alueidenkäytön suunnittelu - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.