FCG Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Jokaisella tulisi olla oikeus puhtaaseen ja monimuotoiseen elinympäristöön, ja maiseman ja luonnon tarjoamien elämysten tulisi olla kaikkien tavoitettavissa. Paikan henki syntyy kulttuurin kerrostumista ja maiseman historiasta. Ympäröivä maisema vaikuttaa toimintaamme, ajatteluumme sekä mielialaamme.

Kestäviä maisemasuunnitteluratkaisuja

Maiseman arvostus on noussut elintason nousun ja ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Haluamme olla vastuullisia omassa toiminnassamme ja perustaa tarjoamamme ratkaisut tämän päivän tietoon.  Suunnitteluprosessissa haemme kohteelle tarkoituksenmukaista ilmettä, sopivia toimintoja sekä paikan luonnetta korostavaa kasvilajistoa, rakenteita ja kalusteita. Otamme huomioon erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet; viihtyisyyden, turvallisuuden ja toimivuuden. 

Hyvin suunniteltu ympäristö tuottaa elämyksiä ja esteettisiä kokemuksia ja innostaa liikkumaan

Viime vuosina olemme kartuttaneet osaamistamme voimakkaasti kestävässä ja ilmastotietoisessa suunnittelussa muun muassa lukuisten hulevesien hallintaa vaativien viheraluesuunnitelmien, luonnonmukaista rakentamista edellyttävien kohteiden, sekä tuulivoimahankkeiden kautta. 

Suunnitteluprosessia tukee tietomallintaminen, joka auttaa oikeiden ratkaisujen löytämistä hankalassa maastossa, tilan ja mittakaavan hahmottamisessa sekä helpottaa työmaavaihetta. Pystymme tuottamaan näyttävää visualisointiaineistoa, myös realistisen näköisiä videoita.

Luovilla ratkaisuilla kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä 

Suosimme työskentelyssä monialaista työryhmää, joka yhdessä hahmottaa kokonaisuuden tärkeät osatekijät. Luovilla ratkaisuilla tavoittelemme kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä.

Maisemasuunnittelutiimissämme on maisema-arkkitehtejä, suunnitteluhortonomeja ja miljöösuunnittelijoita. Tiimiämme täydentävät muiden toimialojen asiantuntijat muun muassa arkkitehtuurin, muotoilun, kunnallistekniikan, rakennesuunnittelun ja kiertotalouden alalta. Monialaisuuden kautta pyrimme löytämään ratkaisut asiakkaiden ongelmiin, näkemään tulevaisuuden haasteita ja ymmärtämään muutosta. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on keskeinen osa suunnitteluprosessiamme.
 
Osaamisemme kattaa koko maisemasuunnittelun alan:

 • Maisemaselvitykset ja -suunnitelmat, sekä erilaiset tarveselvitykset ja maisemavaikutusten arvioinnit 
 • Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat 
 • Viher-, virkistysalueiden suunnittelu
 • Liikuntapuistojen suunnittelu
 • Puistosuunnittelu
 • Pihojen ja julkisten rakennusten ympäristön suunnittelu
 • Keskusta-alueiden ja katuympäristön suunnittelu
 • Kaupunkimuotoilu
 • Viherrakentamisen valvonta sekä viheralueiden ylläpidon valvonta
 • Väyläarkkitehtuuri ja tieympäristön suunnittelu
 • Viherkerroinmenetelmä – viherkertoimen hyödyntäminen suunnittelussa

Tutustu kunniamainintojakin keränneeseen upeaan Vantaan Korson keskuspuistoon, jonka toteutuksessa on erityisesti otettu huomioon kestävän ympäristörakentamisen mahdollisuudet.