FCG Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Jokaisella tulisi olla oikeus puhtaaseen ja monimuotoiseen elinympäristöön, ja maiseman ja luonnon tarjoamien elämysten tulisi kaikkien tavoitettavissa. Paikan henki syntyy kulttuurin kerrostumista ja maiseman historiasta. Ympäröivä maisema vaikuttaa toimintaamme, ajatteluumme sekä mielialaamme.

Kestäviä maisemasuunnitteluratkaisuja

Maiseman arvostus on noussut elintason nousun ja ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Haluamme olla vastuullisia omassa toiminnassamme ja perustaa tarjoamamme ratkaisut tämän päivän tietoon.  Suunnitteluprosessissa haemme kohteelle tarkoituksenmukaista ilmettä, sopivia toimintoja sekä paikan luonnetta korostavaa kasvilajistoa, rakenteita ja kalusteita. Otamme huomioon erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet; viihtyisyyden, turvallisuuden ja toimivuuden. 

Hyvin suunniteltu ympäristö tuottaa elämyksiä ja esteettisiä kokemuksia ja innostaa liikkumaan

Viime vuosina olemme kartuttaneet osaamistamme voimakkaasti kestävässä ja ilmastotietoisessa suunnittelussa muun muassa lukuisten hulevesien hallintaa vaativien viheraluesuunnitelmien, luonnonmukaista rakentamista edellyttävien kohteiden, sekä tuulivoimahankkeiden kautta. Kustannustietoisuus kuuluu työyhteisössämme kaikkiin suunnitteluvaiheisiin.

Suunnitteluprosessia tukee tietomallintaminen, joka auttaa oikeiden ratkaisujen löytämistä mm. hankalassa maastossa, tilan ja mittakaavan hahmottamisessa ja helpottaa työmaavaihetta. Pystymme tuottamaan näyttävää visualisointiaineistoa, myös realistisen näköisiä videoita.

Luovilla ratkaisuilla kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä 

Suosimme työskentelyssä monialaista työryhmää, joka yhdessä hahmottaa kokonaisuuden tärkeät osatekijät. Luovilla ratkaisuilla tavoittelemme kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä.

Maisemasuunnittelutiimissämme on maisema-arkkitehtejä, suunnitteluhortonomeja ja miljöösuunnittelijoita. Kokeneiden projektipäälliköiden lisäksi tiimiämme vahvistavat nuoret suunnittelijat, joiden vahvuuksia ja tuoreita ideoita hyödynnämme. Suunnitteluryhmää täydentävät muiden toimialojen asiantuntijat. Monialaisuuden kautta pyrimme löytämään ratkaisut asiakkaiden ongelmiin, näkemään tulevaisuuden haasteita ja ymmärtämään muutosta. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on keskeinen osa suunnitteluprosessiamme.
 
Osaamisemme kattaa koko maisemasuunnittelun alan erityyppisistä selvityksistä yleis- ja rakennussuunnitteluun sekä valvontaan:

  • Maisemaselvitykset ja maisemasuunnitelmat
  • Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat 
  • Viher-, virkistysalueiden suunnittelu
  • Liikuntapuistojen suunnittelu
  • Puistosuunnittelu
  • Pihojen ja julkisten rakennusten ympäristön suunnittelu
  • Keskusta-alueiden ja katuympäristön suunnittelu
  • Viherrakentamisen valvonta sekä viheralueiden ylläpidon valvonta
  • Väyläarkkitehtuuri ja tieympäristön suunnittelu

Maisemasuunnittelu - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.