Jokaisella tulisi olla oikeus puhtaaseen ja monimuotoiseen elinympäristöön, ja maiseman ja luonnon tarjoamien elämysten tulisi kaikkien tavoitettavissa. Kulttuurimme kerrostumat ja maiseman historia tuovat syvyyttä ja luovat vaiheittensa kautta paikkaan henkeä. Maisema on kaikkialla ympärillämme – se vaikuttaa toimintaamme, ajatteluumme sekä mielialaamme.

Kestävää kehitystä tukevia maisemasuunnitteluratkaisuja

Maiseman arvostus on noussut elintason nousun ja ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Tutkimme ja tarjoamme ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tukevat kiertotaloutta. Suunnitteluprosessissa haemme kohteelle tarkoituksenmukaista ilmettä, sopivia toimintoja sekä paikan luonnetta korostavaa kasvilajistoa, rakenteita ja kalusteita. Ympäristösuunnittelussa otamme huomioon erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet; viihtyisyyden, turvallisuuden ja toimivuuden. 

Hyvin suunniteltu ympäristö tuottaa elämyksiä ja esteettisiä kokemuksia sekä innostaa liikkumaan.

Kustannustietoisuus on tärkeä osa suunnittelutyötä. Viime vuosina olemme kartuttaneet osaamistamme kestävässä ja ilmastotietoisessa suunnittelussa mm. hulevesien hallintaa vaativien viheraluesuunnitelmien, luonnonmukaista rakentamista edellyttävien kohteiden sekä tuuli-voimahankkeiden kautta.

Suunnitteluprosessia tukee tietomallintaminen, joka auttaa oikeiden ratkaisujen löytämistä mm. hankalassa maastossa, tilan ja mittakaavan hahmottamisessa ja helpottaa työmaavaihetta. Pystymme tuottamaan näyttävää visualisointiaineistoa, myös realistisen näköisiä videoita.

Monialaista osaamista ja luovia maisemasuunnitelmia

Suosimme työskentelyssä monialaista työryhmää, joka yhdessä hahmottaa kokonaisuuden eri osatekijät. Luovilla ratkaisuilla tavoittelemme kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä.

Maisemasuunnittelutiimissämme on maisema-arkkitehtejä, suunnitteluhortonomeja ja miljöösuunnittelijoita. Kokeneiden projektipäälliköiden lisäksi tiimiämme vahvistavat nuoret suunnittelijat, joiden vahvuuksia ja tuoreita ideoita hyödynnämme. Suunnitteluryhmää täydentävät muiden toimialojen asiantuntijat. Monialaisuuden kautta pyrimme löytämään ratkaisut asiakkaiden ongelmiin, näkemään tulevaisuuden haasteita ja ymmärtämään muutosta. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on keskeinen osa suunnitteluprosessiamme.
 
Osaamisemme kattaa koko maisemasuunnittelun alan erityyppisistä selvityksistä yleis- ja rakennussuunnitteluun sekä valvontaan:

  • Maisemaselvitykset ja maisemasuunnitelmat
  • Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat 
  • Viher-, virkistysalueiden suunnittelu
  • Liikunta-alueiden suunnittelu
  • Puistosuunnittelu
  • Pihojen ja julkisten rakennusten ympäristön suunnittelu
  • Keskusta-alueiden ja katuympäristön suunnittelu
  • Viherrakentamisen valvonta sekä viheralueiden ylläpidon valvonta
  • Väyläarkkitehtuuri ja tieympäristön suunnittelu

Maisemasuunnittelu - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.