Liikenteen ja liikkumisen suuri muutos on käynnissä. Liikkumisen palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. FCG on mukana luomassa älykkäitä liikennepalveluita kuntien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten markkinoiden erilaisiin tarpeisiin. 

Kuljetusten optimoinnissa on tulevaisuus

Digitaaliset palvelut synnyttävät uusia tapoja käyttää tuotteita omistamatta niitä. Tämä sama kehitys koskee myös liikennettä, joka tulee muuttumaan tulevien parin vuosikymmenen aikana nopeasti. MaaS on uusi termi, joka tarkoittaa muun muassa eri liikennemuotojen toimimista yhdessä ja matkojen yhdistelyä. Älykäs liikenne ja liikenteen ohjaus on nuori ala, mutta olemme jo alan kokenut toimija sekä edelläkävijä älykkäissä liikennepalveluissa. Liikenne- ja infrasuunnittelussa olemme olleet mukana 70 vuoden ajan. 

Olemme henkilökuljetusyrityksistä riippumaton toimija, mikä tarjoaa asiakkaalle parhaan mahdollisen kuljetusten optimoinnin. Kuljetusten optimointi vähentää olennaisesti ajokertoja, tuo säästöjä, vähentää päästöjä ja mahdollistaa paremman saavutettavuuden. Kotimaisen järjestelmän kehittäminen ja muuttaminen ovat toteutettavissa nopeasti sekä joustavasti. Olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia kustannuksien ja päästöjen vähenemisessä esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Soiten Matkapalvelukeskuksessa. 

Henkilökuljettamisen uudet markkinat

Julkisella sektorilla on lain edellyttämä vastuu järjestää kuljetuksia erityisryhmille. Markkinoille muodostuu uudet henkilökuljettamisen markkinat, joilla toteutetaan myös lakisääteiset julkiset henkilö- ja tarvikekuljetukset. Uusia ratkaisuja käyttämällä turvataan palvelujen saatavuus, edistetään kestävää kehitystä ja säästetään rahaa.

FCG Torni toimii tilauskeskuksena ja järjestää SHL- ja VPL-kuljetuksia valtakunnallisesti. Toimimme Kokkolassa ja Helsingissä. 

Uudenlainen toimintamalli jarruttaa kustannuksien nousua laskematta palvelutasoa. Tehokkuutta saadaan aikaan yhdistelemällä erilaisia kuljetusmuotoja: julkisia ja yksityisiä sekä henkilö- ja tarvikekuljetuksia. Kuljetusten yhdistely, ketjuttaminen ja optimointi tuottavat suoria säästöjä, vähentävät päästöjä ja mahdollistavat kuljetusvolyymin kasvun. 

Kun samassa kyydissä on hoivahenkilöstöä, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, postilähetyksiä, ruokatoimituksia ja nettikaupan paketteja, saadaan monta asiaa hoidettua nopeammin, eikä ajoneuvojen tarvitse ajaa tyhjinä. Älykkään liikenteen ratkaisuista hyötyvät kaikki osapuolet.

Uusia liikkumisen tapoja ilman omistusajoneuvoja

Kuntien oma kuljetuskalusto on verrattain pienellä käyttöasteella. Osa kalustosta on varattu esimerkiksi henkilökunnan tai hoivapalveluyrittäjien käyttöön – on henkilöautoja, pikkubusseja, pakettiautoja, erilaisia maastoajoneuvoja ja erikoisajoneuvoja.

MaaS synnyttää uusia liikkumisen tapoja ilman, että ajoneuvoja tarvitsee omistaa. On kaikkien etu, että ajokalusto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Kuljetusten järjestämiseen sitoutuu paljon lisäksi paljon pääomaa. Kunnan taseessa ei kannata pitää runsaasti, jos lainkaan, omaa kuljetuskalustoa. Lisäksi kaluston ulkoistaminen ei säästötoimenpiteenä luo periaatteellisia ongelmia. 

Kunta-MaaS® on tapa käytttää kunnalle tärkeitä ajoneuvoja omistamatta niitä. Lisäksi Kunta-MaaS® on uudenlainen liikentoimintamalli ajoneuvojen valmistajille, maahantuojille ja rahoittajille. Tuotamme palvelun, jolla ajoneuvot ovat vahvalla käyttöasteella ja käytettävissä laajasti kuntarajojen yli. Palvelumme sopii mainiosti myös joukkoliikenteen palvelulinjojen ja sähköistyvän liikenteen malleihin.

Maas-ratkaisua tuottaa FCG:n ja Ahola Transportin yhteisyritys FCG Smart Transportation Oy. 
 

Smart Transportation - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21790.jpg
Aki
Keskinen
Liiketoimintajohtaja, Smart Transportation, Kuljetusten välityspalvelut
+358 44 355 7869