Teknisen käyttöikänsä ylittäneistä rakennuksista saadaan hyviä tiloja, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein sekä asiantuntevasti valvottuna hyvin tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaisesti. Kaikkea ei tarvitse purkaa.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii pitkää kokemusta ja laaja-alaista osaamista

Kuntotutkimus on onnistumisen perusta

  • Korjaussuunnittelun kohdentaminen rakennuksen ongelmakohtiin edellyttää huolellisesti tehtyä kuntotutkimusta suunnittelun lähtötiedoiksi.
  • Kohdentamisen lisäksi tarvitaan korjaushankkeen kokonaisuuden hallintaa, jossa suunnittelija ja tutkija tekevät yhteistyötä myös suunnitteluvaiheessa.
  • Perusteellisessa tutkimuksessa tarkastellaan hankkeen lähtötiedot, riskirakenteet sekä LVI-tekniikka kokonaisuutena.
  • Korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein ja tehdä kustannustehokkaasti, kun tiedetään varmasti, mitä ollaan korjaamassa. 
  • Korjaussuunnittelussa voidaan hallita esille tuotuja riskejä, valita haluttu käyttöikä ja korjaustaso sekä asettaa luotettavat tavoitteet korjauksen onnistumisen arviointia varten. 

Kysy asiantuntijalta

Kustannus- ja elinkaarianalyysi päätöksenteon tukena

Usein tulee eteen tilanteita, joissa ei uskalleta tai osata tehdä isoa rakennuksiin liittyvää investointipäätöstä puutteellisten tietojen vuoksi. Selkeän kustannus- ja elinkaaritarkastelun jälkeen päätöksen voi tehdä nopeasti. Kustannus- ja elinkarianalyysin perusteella tiedetään selkeästi eri vaihtoehtojen kustannuserot ja elinkaarivaikutukset, jolloin päätöksenteko helpottuu ja päätöksille saadaan perustelu. 

Huolellinen suunnittelu takaa terveellisen ja turvallisen elinympäristön vuosikausiksi

  • Korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakenteiden ja liitosten rakennusfysikaalinen toiminta sekä käytettävien rakennus- ja päällystysmateriaalien sisäilmaystävällisyys.
  • Korjaussuunnittelun yhdistäminen rakennetyyppien ja vaativien liitosten rakennusfysikaaliseen mallinnukseen takaa niiden toiminnan myös tulevaisuuden ilmastossa.

Kun haluat varmistaa rakennusprojektin onnistumisen suunnitellulla tavalla, pölyttömästi ja kuivin rakentein sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, tulee projektiin liittää ajoissa mukaan Terve Talo -ohjaus, kosteudenhallintakoordinaattori, turvallisuuskoordinaattori sekä rakennustyömaavalvonta koko projektin ajaksi.

FCG:llä on vuosien ja satojen läpivietyjen rakennusterveyshankkeiden kokemus taustalla!

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Rakennusterveys - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21216.jpg
Teemu
Roine
Kuntotutkija,tiimipäällikkö, Rakentamisen tutkimukset
+358 44 750 5337