Teknisen käyttöikänsä ylittäneistä rakennuksista saadaan vielä hyviä koteja, kouluja, sairaaloita ja muita julkisia sekä yksityisiä tiloja, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein sekä asiantuntevasti valvottuna hyvin tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaisesti. Kaikkea ei pidä purkaa. Vanhassakin rakennuksessa on hyvä elää ja olla, kun rakennusterveydelliset seikat on huomioitu.

Kuntotutkimus on korjauksen onnistumisen perusta

Korjaussuunnittelun kohdentaminen rakennuksen ongelmakohtiin edellyttää huolellisesti tehtyä kuntotutkimusta suunnittelun lähtötiedoiksi. Kohdentamisen lisäksi tarvitaan korjaushankkeen kokonaisuuden hallintaa. Hyvänä lähtökohtana on pitää yllä suunnittelijan ja tutkijan yhteistyötä myös suunnitteluvaiheessa. Perusteellisessa tutkimuksessa tarkastellaan hankkeen lähtötiedot, riskirakenteet sekä LVI-tekniikka kokonaisuutena. Tutkimuksiin panostaminen edesauttaa luotettavan raportin ja sen olennaisten korjaustoimenpide-ehdotusten laadinnassa. 

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kustannuksia pohdittaessa on hyvä suhteuttaa tutkimuksen hinta koko korjauksen hintaan. Korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein ja tehdä kustannustehokkaasti, kun tiedetään varmasti, mitä ollaan korjaamassa. Korjaussuunnittelussa voidaan hallita esille tuotuja riskejä, valita haluttu käyttöikä ja korjaustaso sekä asettaa luotettavat tavoitteet korjauksen onnistumisen arviointia varten. 

Kustannus- ja elinkaarianalyysi päätöksenteon tukena

Kustannusten määrittäminen nopeuttaa ja selkeyttää päätöksentekoa. Liian usein tulee eteen tilanteita, joissa ei ole uskallettu tai osattu tehdä isoa rakennuksiin liittyvää investointipäätöstä puutteellisten tietojen vuoksi. Selkeän kustannus- ja elinkaaritarkastelun jälkeen päätös on voitu tehdä hyvinkin nopeasti. Kustannus- ja elinkarianalyysin perusteella tiedetään selkeästi eri vaihtoehtojen kustannuserot ja elinkaarivaikutukset. Näitä voidaan hyödyntää myös tehtyjen päätösten perusteluissa.

Huolellinen suunnittelu takaa terveellisen ja turvallisen elinympäristön vuosikausiksi

Korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakenteiden ja liitosten rakennusfysikaalinen toiminta sekä käytettävien rakennus- ja päällystysmateriaalien sisäilmaystävällisyys. Korjaussuunnittelun yhdistäminen rakennetyyppien ja vaativien liitosten rakennusfysikaaliseen mallinnukseen takaa niiden toiminnan myös tulevaisuuden ilmastossa.

Kun halutaan varmistaa rakennusprojektin onnistuminen suunnitellulla tavalla, pölyttömästi ja kuivin rakentein sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, tulee projektiin liittää ajoissa mukaan Terve Talo -ohjaus, kosteudenhallintakoordinaattori, turvallisuuskoordinaattori sekä rakennustyömaavalvonta koko projektin ajaksi. Meillä on vuosien ja satojen läpivietyjen rakennusterveyshankkeiden kokemus taustallamme – ota yhteyttä ja keskustellaan lisää! 

Rakennusterveys - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.