Uudisrakentamista Vantaalla

Selkeä tilannekuva kiinteistösi nykytilasta

Kuntoarvioinnilla selvitetään kiinteistöomaisuuden todellinen kunto ja korjaustarpeiden kustannukset saadaan selville. Kokonaiskuva auttaa tekemään kiinteistöjen osalta päätöksiä ja sen avulla voidaan saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä kiinteistökannan ylläpitoon ja hallintaan tulevaisuudessa.

Miten korjaustarpeet ja -kustannukset saadaan esiin?

Rakenteet vanhenevat ja menettävät arvoa, vaikkei niihin kohdistuisi välittömiä investointitarpeita.

  • Kolmekymmentä vuotta vanha katto ei ole uusi, sen arvo ei vastaa uutta, vaikka siihen ei kohdistu korjaustarvetta tarkastelujakson aikana – laskentatapamme huomio arvonaleneman ja antaa näin omistajalle realistisen kuvan kiinteistön teknisestä nykyarvosta.

Korjausvelka on käsitteenä haastava, se ymmärretään monilla tavoin, mutta perinteiset laskentatavat huomioivat vain kymmenen vuoden aikajakson kustannukset tai perustuvat lineaariseen vanhenemisolettamaan.

  • Molemmat edellä mainitut tavat yksittäin käytettynä voivat vääristää kiinteistön arvon määritystä merkittävästi, havaintojemme mukaan jopa 50 % – realistinen arvonmääritys vaatii molempien laskentamallien yhdistämistä, mutta myös tarkkaa perehtymistä kohteen suunnitelmiin, korjaushistoriaan, sekä kohteen nykykuntoon, koska toteutus ei aina ole suunnitelmien mukaista.

Rakennuksen korjaustarpeenarviointi vaatii laaja-alaista osaamista rakenteista, LVIA- ja sähkötekniikasta.

  • Yksittäisen kuntoarvioitsijan tietämys on usein hyvin pintapuoleista, jolloin myös kunnon arviointi ja korjaustarpeet jäävät hyvin yleistasolle – meillä ensiarvioinnista vastaavat eri suunnittelualojen insinöörit, joilla on pitkä kokemus kiinteistöjen korjaustarpeen määrittelystä.
fcg-uratarina-kristina-salomaa
Haluatko todellisen tilannekuvan kiinteistösi nykytilasta?

Oikea aikaisilla korjausinvestoinneilla saavutat merkittäviä kustannussäästöjä. Kiinteistöjen kokonaiskuvan ymmärtämällä on helpompi tehdä kiinteistökantaan tarvittavia sopeutuksia tai muokkauksia.

Tarkka2-656x336
TARKKA-kiinteistöarvionti

Korjausvelkaa on tyypillisesti käytetty kuvaamaan rakennuskannan kuntoa ja tulevaa korjaustarvetta. TARKKA-kiinteistöarvioinnissa käydään konkreettisesti läpi sitä, mikä on kiinteistön korjaustarve. Paikan päällä tarkastuksen tekevä asiantuntija määrittelee kiinteistöä mm. talotekniikan, riskirakenteiden ja sisäilmaolosuhteiden kannalta, jotta päästään todellisen korjaustarpeen määrittämiseen seuraavalle 10 vuodelle. Riskirakenteiden osalta arvioidaan myös sitä, mikä on eri rakenteiden tai järjestelmien jäljellä oleva käyttöikä.

Office view of people passing by
Kiinteistökanta haltuun?

Hämeenlinnan Asunnot Oy otti haltuun 250 rakennuksen kiinteistökannan. Lue millaisiin toimenpiteisiin Hämeenlinnan Asunnot Oy ryhtyi, kun kiintistöomaisuuden todellinen kunto ja korjaustarpeiden kustannuksen saatiin selville.

Taloja-656x336
Kokonaiskuva kiinteistöjen kunnosta päätöksenteon tueksi

Kiinteistöihin liittyvä päätöksenteko edellyttää kiinteistökannan kokonaiskuvan ymmärrystä. Kiinteistöistä tulisikin pitää huolta ja korjata ne jo hyvissä ajoin ennen kuin korjauskustannukset karkaavat käsistä.

Terveydenhuollon-esimiesfoorumi-fcg
Rakennusterveys

Teknisen käyttöikänsä ylittäneistä rakennuksista saadaan vielä hyviä koteja, kouluja, sairaaloita ja muita julkisia sekä yksityisiä tiloja, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein sekä asiantuntevasti valvottuna hyvin tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaisesti.

tuulivoimalaitosten ylläpito ja kehittäminen
Kohdekatselmukset (EDD- ja TDD-katselmukset)

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut.

rakennuslautakunta-koulutukset-fcg
Rakennesuunnittelu

Hyvin suunniteltu rakennetekniikka on laadukkaan ja kestävän rakentamisen perusta. Vahvalla ammattitaidolla tehty rakennesuunnittelu tuo kustannustehokkuutta rakentamiseen. Se huomioi myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän rakentamisen ja tuo säästöjä koko rakennuksen elinkaaren ajalle. 

Bulgaria_656x336.jpg
Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

 

Kuntokartoitukseen ja dataan perustuva ymmärrys kiinteistökannan nykytilasta helpottaa päätöksentekoa