Vesihuollon toimivuus on välttämätöntä jokapäiväisen elämän sujuvuuden kannalta. Suomalainen vesihuolto on maailman kärkiluokkaa, mutta vanhenevien verkostojen korjaustarve sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta voimistuvat sään ääri-ilmiöt tuovat uudenlaisia tulevaisuuden haasteita. Löytyykö teiltä vesihuollon suunnitelmat näihin haasteisiin varautumiseen?

Vesihuollon peruspilareita ovat toimintavarmuus ja luotettavuus

Vesihuollon kriittisen roolin vuoksi on tärkeää, että siihen liittyvät palvelut ja järjestelmät ovat toimintavarmoja sekä ehdottoman luotettavia – myös ääriolosuhteissa. Samoin on tärkeää, että ratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaatimukset. Vesihuoltopalveluiden tulee olla myös kestävää yhdyskunta- ja aluekehitystä edistäviä. 

Vesihuollon ratkaisut tehdään tyypillisesti kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Ratkaisuja tehtäessä onkin kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen ja ennakoitava tulevaisuuden tarpeet ja muutostrendit.

Muutoksiin sopeutuminen ja tuleviin tarpeisiin vastaaminen vaativat vesihuoltolaitoksilta kauaskatseisuutta sekä investointeja. Keinoja vastata muutostarpeisiin ovat esimerkiksi vedenhankinnan alueelliset kehittämisselvitykset ja paikalliset hulevesiselvitykset. 

Koko vesihuoltokentän tarpeet kattavaa osaamista

Olemme yksi Suomen suurimmista, asiantuntevimmista ja monipuolisimmista vesihuollon suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioista. Vastaamme hankkeiden suunnittelu- ja toteutusketjun koko kaaresta: tarvittavista esiselvityksistä aina laitosten operoinnin käyttötukeen asti. 

Osaamisemme kattaa vesihuoltolaitosten kokonaissuunnittelun, vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksien sekä hulevesien hallinnan suunnittelun. Veden- ja jätevedenkäsittelyn prosessiosaamisemme on laajaa ja tarjoaa kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Myös vedenhankinnan osaamisemme on vahvaa. Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus pintaveteen sekä pohja- ja tekopohjaveteen, maaperään ja kallioperään liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.  

Laitossuunnittelun osalta tarjoamme jätevedenpuhdistamoiden ja vesilaitoksien kokonaissuunnittelua ja näihin liittyviä prosessi- ja riskiselvityksiä. Hyödynnämme kattavasti 3D–suunnittelua. Meillä on vahvaa erityisosaamista maanalaisten jätevedenpuhdistamoiden suunnittelusta. Talousveden osalta laadimme sopivia käsittelyratkaisuja erilaisille raakavesilähteille. Toimimme pääsuunnittelijana mm. Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeessa, jossa suunnittelua tehtiin jopa sadan vuoden aikajänne ja tarpeet huomioiden. 

Verkosto- ja hulevesisuunnittelun vahvuuksia ovat vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksen suunnittelutehtävät sekä hulevesien hallinnan suunnittelu. Hyödynnämme suunnittelutehtävissä mallintamista, jossa käytämme omaa FCGnet-/swmm–tuoteperhettämme, jonka ominaisuudet ja joustavuus ovat ylivertaisia muihin mallinnussovelluksiin verrattuna.

Vesihuollon palveluihin FCG on kehittänyt työkalut verkkotiedon hallintaan (FCGnis)  ja vesihuoltolaitoksien raportointiin ja käyttöpäiväkirjaksi (VeRa).

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää vesihuollon palveluistamme!