FCG Hulevesien hallinta

Hulevesien hallinta

Ilmastonmuutos ja tiivistyvä kaupunkirakenne asettavat kasvavia haasteita hulevesien hallinnalle. Sääilmiöiden äärevöityminen, sateiden intensiteetin kasvu ja runsastuvat talvisateet muuttavat hulevesien hallinnan toimintaympäristöä. Määrällisen hallinnan lisäksi myös hulevesien laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 

Tulvahallinnasta ekosysteemipalveluihin   

Hulevesien hallinnan painopiste on perinteisesti ollut tulvatilanteiden hallinnassa ja tehokkaassa kuivatuksessa. Hyvin suunnitellut hulevesirakenteet tarjoavat lisäksi virkistysmahdollisuuksia ja tukevat luonnon monimuotoisuutta kaupunkirakenteessa. Laadukas hulevesien hallinta voi siis olla osa viihtyisää ja kestävää kaupunkirakennetta tehokkaan tulvatilanteiden hallinnan lisäksi.   

Kestävä hulevesien hallinta edellyttää kokonaisuuden hallintaa 

Kestävän ja toimivan hulevesien hallinnan edellytyksenä on valuma-aluelähtöinen suunnittelu.  Kaavoituksen rooli hulevesien hallinnassa on merkittävä.  

Hulevesien hallinnassa onnistutaan parhaiten, kun hulevedet huomioidaan jokaisella maankäytön suunnittelutasolla. 

Hulevesien hallinnan suunnittelu edellyttää erityistä asiantuntemusta ja monialaista osaamista mm. taajamahydrologian, geotekniikan ja maisema-arkkitehtuurin alalta. Tarjoamme laaja-alaisen tiimin ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet hulevesien hallinnan erityiskysymyksiin. Käytössämme on alan parhaat suunnitteluohjelmistot CAD-suunnitteluun, mallintamiseen ja paikkatietotekniikkaan.   

Olemme olleet mukana hulevesien hallinnan suunnittelussa kaupunkien hulevesistrategioista yksittäisten rakenteiden suunnitteluun jo 20 vuoden ajan.   

Hulevesien hallinnan palveluitamme:  

  • Kuntakohtaiset hulevesien hallinnan tarvekartoitukset  
  • Hulevesistrategiat ja -selvitykset  
  • Valuma-alueiden hydrologisten olojen mallinnus  
  • Vaikutusten arviointi  
  • Yksityiskohtaiset hallintasuunnitelmat  
  • Viher- ja ympäristösuunnitelmat osana hulevesisuunnitelmaa  
  • Hulevesien hallinnan huomioiminen kaavoituksessa 

Hulevesien hallinta - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.