Mies näyttöpäätteellä

VeRa – Vesihuoltolaitosten raportointiohjelma

Datan koonti ja käsittely on keskiössä vesihuoltolaitoksien toiminnan prosessiohjauksessa. Tärkeää on saada kaikki tarvittava data koottua yhteen paikkaan ja helposti muokattavaan muotoon.

VeRa on FCG:n kehittämä käyttöpäiväkirjaohjelma ja datakeskus

VeRan avulla voidaan seurata useiden erilaisten laitosten toimintaa samanaikaisesti. Ohjelmistomme on automaatiojärjestelmästä riippumaton; toisin sanoen eri laitoksilla tai jopa samalla laitoksella voi olla eri automaatiotoimittajan järjestelmiä. Kultakin laitokselta voidaan tallettaa sen toimintaa kuvaavat ja seurantaan tarvittavat tiedot. 

VeRa toimii myös sisäisessä tietoverkossa, mikä mahdollistaa eri laitosten toiminnan seurannan keskitetysti samalta tietokoneelta.

Lataa itsellesi VeRan toimintaohjeet:
Automaatiotietojen siirtoformaatti

Laboratoriotietojen siirtoformaatti

Molempien formaattien oikeellisuuden tarkistamiseksi tehdyt testiohjelmat ovat tilattavissa FCG:ltä. Ota yhteyttä!

Mitä tietoja VeRaan tallentuu?

Ohjelmiston datasarakkeet räätälöidään seurattavan kohteen ja tilaajan toivomusten mukaiseksi. Talletettavat tiedot voivat vaihdella tuntitason tiedoista kuukausitason tietoihin. VeRaan voidaan tallentaa:

  • käyttäjien syöttämiä tietoja
  • laitoksen käyttötietoja suoraan automaatiojärjestelmästä
  • laboratoriotuloksia
  • laskentojen tuloksia ja parametreja (esim. ainekuormat, lieteindeksi, virtaamataseet)

Miltä Vera näyttää?

Veran taulukkomuotoinen pohja on helppokäyttöinen, havainnollinen ja monipuolinen. Se toimii myös tallennetun datan arkistona, jolloin kymmenienkin vuosien tiedot ovat käsiteltävissä yhdellä kertaa.

Nayttokuva VeRasta

Tiedot saadaan havainnolliseksi monipuolisilla grafiikkatoiminnoilla, jotka mahdollistavat valmiiden kuvaajien käytön tai omien kuvapohjien teon. Erityisen hyödyllinen on pikagrafiikka, joka taulukkoa ”maalaamalla” antaa nopeasti katsauksen halutusta tilanteesta.

Veraan kerätystä datasta luodaan erilaisia raporttitaulukoita joko valmiille pohjille tai räätälöimällä omat. Raporttien aikaskaalat vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan tunneista aina vuosiin. Raportointiin saa mukaan tapahtumapäiväraportit sekä automaattiset hälytykset tiettyjen raja-arvojen ylityksistä/alituksista.

Kokonaisvaltaista prosessihallintaa

VeRaan tallennettu ja sillä muokattava data mahdollistaa myös ulkopuolisen laitosoperoinnin käyttötuen hyödyntämisen. FCG:n prosessiasiantuntijat ovat etäyhteyden päässä käytössänne arvioimaan käsittelyprosessien parhaita ajotapoja ja ratkomaan ongelmatilanteita.

VeRa – Vesihuoltolaitosten raportointiohjelma - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.