Vesihuoltoverkostojen ikääntyminen ja siitä johtuva korjausvelka ovat olleet jo pitkään puheenaiheena. Talousveden jakelu ja jätevesien viemäröinti tai johtaminen siirtolinjoja pitkin ovat osa yhteiskunnan keskeistä infrastruktuuria. Niiden suunnittelussa tulee yhdistää paikalliset olosuhteet teknisiin ratkaisuihin.

Vesihuoltoverkostojen valtakunnallinen suunnittelija

Suomessa on noin 100 000 kilometriä vesijohtoverkostoa ja noin 50 000 kilometriä viemäriverkostoa, jota hallinnoi noin 1400 vesihuoltolaitosta. Pääosa vesijohdoista ja viemäreistä on rakennettu 1960-1970 luvuilla ja verkostot enenevissä määrin saneerauksen tarpeessa.

Rakennetun omaisuuden tila 2017 (ROTI) -paneelissa arvioitiin, että vesijohtoverkostostamme 6000 kilometriä on erittäin huonossa kunnossa. Käytännössä vesihuoltoverkoston ikääntyminen tarkoittaa, että puhdistetun talousveden hukka on vuositasolla noin 58 miljoonaa kuutiometriä, mikä keskimääräisellä vedenkäyttöhinnalla laskettuna tarkoittaa noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi noin kolmannes, eli 160 miljoonaa kuutiometriä vuodessa Suomen jätevesien puhdistamoille päätyvästä vedestä on peräisin jätevesiverkostoon vuotavista sade- ja sulamisvesistä.

FCG toimii vesihuollon verkostojen saneerausten ja uudisrakennushankkeiden suunnittelijana valtakunnallisesti. Vesihuollon suunnitteluryhmässä toimii kaikkiaan noin 30 asiantuntijaa, jotka tarjoavat laaja-alaista osaamista muun muassa verkostojen mallinnuksen, yleissuunnittelun ja rakennussuunnittelun saralla. 

Mallinnus tukena suunnittelutyössä.

Yksi verkostosuunnittelun tärkeimpiä painopisteitä on jätevesiverkoston suunnittelu. Hyvin suunnitellut jätevesiverkostot pysyvät toimintakuntoisina pitkään. 

Mallintamalla voidaan selvittää viemäriverkoston pullonkaulat ja tulvimisalttiit kohteet. Viemäristömallin avulla onnistuvat myös tulvatarkastelut rankkasateilla ja lumensulamistilanteissa. Mallinnustuloksia voidaan hyödyntää viemäriverkostojen kehittämissuunnitelmissa sekä saneeraus- ja rakentamisohjelmissa.

Verkostosuunnittelun kohteisiin kuuluvat muun muassa erinäiset vesihuoltoverkostot, siirtoviemärit, yhdysvesijohdot, pumppaamot ja paineenkorotusasemat sekä hulevesien hallintajärjestelmät. 

Kokenut ja luotettava maakaasuverkon toimija

FCG toimii Gasgrid Finland Oy:n suunnittelijana kaasun siirtojohtojen muutossuunnittelussa. Me toteutamme kaasuputkien muutoksen turvallisesti ja asetusten mukaisesti. Työssämme on aina tärkeää ottaa huomioon luontovaikutukset, nykyinen kunnallistekniikka ja rakennuskanta. 

FCG:n verkostoryhmä on Suomen johtava maakaasun runkoverkon suunnittelija.

Vesihuollon ja maakaasuverkostojen ohella olemme suuntautumassa korkeajännitteisten maahan asennettavien kaapelien suunnitteluun. Tähän liittyen olemme jo tehneet muutamia hankkeita Carunalle ja muun muassa Equinixille.

Verkostosuunnittelun palveluihimme kuuluvat:

  • Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
  • Vesihuollon mallinnus
  • Vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu
  • Hulevesijärjestelmien mallinnus
  • Hulevesijärjestelmien yleis- ja rakennussuunnittelu
  • Verkostojen saneeraukseen liittyvät kuntotutkimukset
  • Maakaasun siirtojohtojen yleis- ja rakennussuunnittelu
  • Maahan asennetavien korkeajännitejohtojen yleis- ja rakennussuunnittelu
  • Kunnallistekniikan rakennuttamispalvelut