Pilaantuneen maaperän tarkoituksenmukainen kunnostaminen on olennainen osa kiinteistökehitystä ja maankäytön suunnittelua – ammattilaisten avulla toimenpiteet mitoitetaan oikein ja varmistetaan kustannustehokkaat, kestävät ja turvalliset ratkaisut.

Etsimme jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti parhaiten soveltuvat ratkaisut huomioiden kustannustehokkuuden, aikataulun, kohteen tulevan käytön sekä kiertotalouden.

Olemme tehneet pilaantuneeseen maaperään (PIMA) ja sedimentteihin liittyviä suunnittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja olemme yksi alan kärkitoimijoista. Monipuolinen kokemuksemme ja vahva paikallistuntemuksemme mahdollistavat parhaan lopputuloksen.

Meiltä kattavat palvelut PIMA-hankkeisiin – palvelemme pilaantuneen maaperän hankkeissa koko hankkeen elinkaaren:

  • Maaperän, sedimentin, pohjaveden ja huokoskaasun haitta-ainetutkimukset
  • Kunnostussuunnittelu, lupamenettelyt
  • Terveys- ja ympäristöriskiarviot
  • Päästöjen kulkeutumisen mallinnus ja vaikutusarviointi
  • Kunnostuksen valvonta, jälkiseurannat
  • Massojen hyötykäyttö ja loppusijoitus
  • Eriste- ja suojarakenteiden suunnittelu
  • Kemikaalionnettomuuksien ja öljyvahinkojen jälkitorjunta
  • Työturvallisuuskoordinointi ja työsuojeluriskiarviointi

Syksyllä 2021 järjestetyssä webinaarissa Tuuli Aaltonen ja Christian Tallsten kertovat pilaantuneen maaperän hankkeista ja niihin saatavilla olevan valtionavustuksen kriteereistä ja hakemisesta.
Lataa webinaaritallenne

Mistä lähteä liikkeelle pilaantuneen maaperän puhdistamisessa?

Suomessa tehdään noin 250 pilaantuneen maa-alueen puhdistuspäätöstä vuodessa. Yleensä maankäytön muutos laukaisee pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen.

PIMA-hankkeiden tavoitteena on saattaa maaperä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle. Asiantuntijoidemme avulla varmistamme, että maaperä tutkitaan ja puhdistetaan kustannustehokkaasti.

Riittävät ja laadukkaat haitta-ainetutkimukset sekä haitta-aineiden aiheuttamien riskien arviointi muodostavat hankkeiden lähtökohdan ja pohjan kestäville kunnostusratkaisuille. 

Määrittämällä kunnostustavoitteet riskiarvioperusteisesti vältytään ylimitoitetuilta toimenpiteiltä. Innovatiivisten paikan päällä suoritettavien in situ -kunnostusmenetelmien käyttäminen perinteisen massanvaihdon rinnalla tai sijaan vähentää kaivuutöitä, pienentää päästöjä ja on kustannustehokasta. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti maamassojen ja jätteiden hyödyntämisellä saavutetaan sopivissa kohteissa selkeitä hyötyjä.