Kuntalaki edellyttää kuntayhtiöiden hallitusjäseniltä riittävää ammattitaitoa hallitustyössä. Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja (kho) -opintokokonaisuus antaa osallistujille erinomaiset valmiudet toimia kuntayhtiön hallitustehtävissä.

Kho-opintokokonaisuuksia järjestetään non-stopina, aina syksyisin ja keväisin eri paikkakunnilla. 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä. Lisäarvoa koulutus tuottaa, kun osallistutte siihen ryhmänä, esimerkiksi koko hallituksen voimin. Teemme tarvittaessa myös yksittäisille yhtiöille tai alueille tarkoitettuja räätälöityjä kho-opintokokonaisuuksia.

Kho-opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kahdella tavalla. Kuntaliiton sertifioiman Kho-kokonaisuuden voi suorittaa osallistumalla aktiivisesti kaikkiin lähijaksoihin sekä suorittamalla hyväksytysti tutkintoon liittyvät ennakko- ja lopputehtävät. Kevyempi opintopolku on pelkkien lähijaksojen suorittaminen, josta on mahdollista saada osallistumistodistus. 

Hyödyt

Yhtiöiden hallitukselle ja johdolle:   

 • Hyvä johtaminen ja hallitustyö saavat raameja ja konkretiaa
 • Kuntakonsernin tuomat erityispiirteet osakeyhtiöiden johtamiseen nousevat esiin
 • Yhtiön talouden lukutaito varmentuu
 • Riskinhallintaan käytännön eväitä
 • Saat esimerkkejä hallituksen sisäiseen työskentelyyn sekä toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyöhön
 • Tähän koulutukseen voi osallistua koko hallitus samalla kertaa.
 • Koko koulutusohjelman suorittanut saa Kho-todistuksen

Konserniohjauksen edustajille

 • Ymmärrys kuntakonsernin ja osakeyhtiön lainsäädännöllisestä rajapinnasta syventyy
 • Saat tietoa esim. päätöksenteosta, jota voi soveltaa myös muualla, kuin yhtiön hallituksessa
 • Osallistu yhdessä konsernissa olevien yhtiöiden hallitusten kanssa ja luo samalla kestäviä yhteistyösuhteita
 • Myös konserniohjauksessa toimiva voi kouluttautua Kuntayhtiön hallitusosaajaksi.

Ohjelma

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta sekä välitehtävistä. 

Kho1: Kunnallinen osakeyhtiö lainsäädännön ristiaallokossa

 • Omistajaohjaus: omistajan ja yhtiön vastuut ja velvollisuudet
 • Kuntayhtiöiden omistajaohjaus
 • Tytäryhtiön rooli kuntakonsernissa
 • Osakeyhtiölaki ja kuntayhtiöiden erityispiirteet
 • Yhtiöittämisvelvoite – kilpailuoikeudellisia kysymyksiä 
 • Yhtiön toiminnan tarkoituksen määrittäminen
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta

Kho2: Hallitustyöskentely ja konsernistrategia kuntayhtiön toiminnassa

 • Kuntakonsernin strategian suhde tytäryhteisöön
 • Yhteisön liiketoiminnan kehittäminen
 • Yhtiön strateginen ketteryys
 • Hallituksen strateginen rooli
 • Corporate governance kuntayhtiöissä
 • Hallituksen tehtävät ja vastuualueet
 • Hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tehtävät
 • Hallituksen rooli suhteessa toimitusjohtajaan 
 • Yhtiön julkisuusvelvoite
 • Tiedonanto ja tiedonsaanti
 • Informaation julkisuus ja konserniohje

Kho3: Kuntayhtiön talouden seuranta

 • OYL:n velvoitteet, yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
 • Sisäinen valvonta ja sen järjestäminen
 • Keskeiset taloudelliset tunnusluvut
 • Yhtiön asettamat tavoitteet
 • Liiketoiminnan jatkuvuus ja elinkelpoisuus
 • Osakeyhtiön kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius
 • Verosuunnittelu kuntayhtiöissä
 • Miten verotuksen ymmärtäminen tukee voiton tavoittelussa
 • Verotuksen erityispiirteitä voittoa tavoittelemattomille yhtiöille
 • Arvonlisäverotus kuntayhtiössä

Järjestämme vuosittain avoimia koulutuskokonaisuuksia. Suosittelemme lämpimästi kaikkien kolmen osion käymistä saman ryhmän mukana, mutta jaksoja voi suorittaa myös joustavasti oman aikataulun mukaan. Myös yksittäisille jaksoille osallistuminen on mahdollista.

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.