Kuntaliiton sertifioima arvostettu Kho-opintokokonaisuus on suunniteltu kunnallisten osakeyhtiöiden kanssa työskenteleville: hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat, toimivan johdon edustajat sekä konserniohjauksen vastuuhenkilöt.

Tutustu opintojaksojen yksityiskohtaisiin kuvauksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Hallitustyöskentely kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa toimivassa osakeyhtiössä vaatii laaja-alaista erityisasiantuntemusta. Sujuva tapa kehittää asiantuntemusta on osallistua kho-koulutukseen. Erityisen hyödylliseksi on koettu osallistuminen ryhmänä samasta kuntaorganisaatiosta, jolloin saatujen tietojen, taitojen ja näkemysten siirtäminen käytäntöön on ollut helpompaa.

”Jo ensimmäisellä lähijaksolla sain vastauksia moniin kysymyksiin. Samoja esimerkiksi osakeyhtiö- ja kuntalain tulkintoihin liittyviä kysymyksiä oli keskustelujen perusteella muillakin osallistujilla. Tämän perusteella on helppo päätellä, että tämänkaltaista koulutusta todellakin tarvitaan.” Toimitusjohtaja Jaakko Rantsi, Kemin Satama Oy

Kho-opintokokonaisuudessa on mahdollista olla mukana eri tavoilla:

 • Osallistumalla aktiivisesti kaikkiin opintojaksoihin ja suorittamalla hyväksytysti vaaditut väli- ja päättötehtävät. Tällöin osallistujalle myönnetään Kuntaliiton ja FCG:n allekirjoittama kho-sertifikaatti.
 • Osallistumalla kaikkiin opintojaksoihin ilman annettujen tehtävien palauttamista. Tällöin osallistuja saa FCG:n allekirjoittaman osallistumistodistuksen.
 • Osallistumalla ainoastaan yksittäiseen opintojaksoon.

"Hyvin toteutettu napakka kokonaisuus – jaksojen teemat ja sisällöt hyvin laadittu"

Vuoden 2022 Kho-toteutukset

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta sekä ennakko-, väli- ja päättötehtävistä.

Koulutusohjelmaan rekisteröidytään ilmoittautumalla ensimmäiselle opintojaksolle

Kevät 2022

KHO1 6.-7.4.2022: KUNNALLISEN OSAKEYHTIÖN OMINAISPIIRTEET

Teema I: Omistajaohjaus kuntayhtiön toiminnassa

 • Kunnallisen toiminnan yhtiöittäminen
 • Omistajaohjauksen välineet ja käytännöt

Teema II: Julkisuus kuntayhtiössä

 • Kuntayhtiön julkisuusvelvoite käytännössä
 • Tietosuoja ja tiedonhallinta kuntayhtiössä
 • Hankintalain ja valtiontukisäännösten soveltaminen kuntayhtiöissä

KHO2 4.-5.5.2022: HALLITUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Teema III: Kuntayhtiön ja sen hallituksen oikeudellinen asema

 • Yritysoikeussuunnittelu hallituksen tehtäväkentässä
 • Yhtiöoikeuden perusteet – lyhyt oppimäärä hallituksen jäsenelle

Teema IV: Laadukkaan hallitustyön edellytykset

 • Hyvä hallintotapa ja lisäarvoa tuottava hallitustyö
 • Hallitustyön jatkuva kehittäminen
 • Hallituksen toimintakykyä parantavia ja uhkaavia tekijöitä sekä ratkaisuvaihtoehtoja

KHO3 1.-2.6.2022: KUNTAYHTIÖN TALOUS, VEROTUS JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Teema V: Hallituksen talousseuranta

 • Taloudellisten asioiden käsittely hallituksessa
 • Budjetointi yrityksen johtamisen välineenä
 • Tilinpäätösanalyysi - taloudellisten toimintaedellytysten arviointi

TEEMA VI: Veroasiat kuntayhtiössä hallituksen näkökulmasta 

TEEMA VII: Kuntayhtiön ohjaus- ja valvontajärjestelmä

Syksy 2022

KHO1 21.-22.9.2022: KUNNALLISEN OSAKEYHTIÖN OMINAISPIIRTEET

KHO2 19.-20.10.2022: HALLITUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

KHO3 22.-23.11.2022 KUNTAYHTIÖN TALOUS, VEROTUS JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Koulutusohjelmaan osallistuvat saavat myös ajankohtaisen kirjan Kuntayhtiö (AlmaTalent 2021). Teoksessa käsitellään kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallinnoinnin järjestämistä sekä niiden oikeudellisia erityiskysymyksiä. Kirjan ovat kirjoittaneet alan arvostetut asiantuntijat Janne Ruohonen, Seppo Penttilä ja Veikko Vahtera.

Kho-tilauskoulutus

Kho-tilauskoulutus on tehokas ja tarkoituksenmukainen valinta, kun osallistujia on useampi samasta organisaatiosta, konsernista tai samalta alueelta.

Tilauskoulutuksen etuja ovat esimerkiksi konserniohjaukseen liittyvien sisältöjen rakentaminen tilaajan toiveiden mukaisesti sekä koulutuspaikan läheisyyteen liittyvä ajankäytöllinen etu. Tilauskoulutuksen toteutus voidaan myös aikatauluttaa tilaajan tarpeiden ja odotusten mukaisesti.

Pyydä tarjous organisaatiokohtaisesta kho-koulutusohjelmasta

FCG:n vuoden 2022 koulutussuositukset - tutustu ja ilmoittaudu!

Pidä osaamisesi ajan tasalla, poimi ideoita omaan työhösi ja verkostoidu kollegoiden kanssa FCG:n koulutuksissa. Valitse monipuolisesta koulutustarjonnasta Sinulle sopivin koulutus ja klikkaa koulutusten verkkokauppaan!  

Kuntayhtiön hallitustyöskentelyn perusteet - oikeudellinen näkökulma webinaari 28.4.

Hankinnat ja valtiontukisäännökset kuntayhtiössä webinaari 3.5.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuntayhtiössä - kenen vastuulla ja miten edistää? webinaari 18.8.

Puheenjohtajana kuntayhtiössä - miten siinä onnistun? 20.9. - varaa päivä kalenteriin, ilmoittautuminen avataan pian! 

KHO-alumnien vuosifoorumi 2022 29.11. - varaa päivä kalenteriin, ilmoittautuminen avataan pian!

 

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21563.jpg
Pekka
Hannukkala
Koulutuspäällikkö, Koulutus ja tapahtumapalvelut
+358 40 744 9474