Taloja-1920x552

Kiinteistön kuntoarvio, korjaustarpeet ja niiden kustannukset

Selkeämpi, kattavampi, edullisempi – näillä sanoilla asiakkaat kuvaavat uutta TARKKA -kiinteistöarviointia, jonka avulla selviää sekä kiinteistön taloudelliset tunnusluvut että korjaustarpeet.
 

Perinteiset kuntoarviota laaditaan Rakennustiedon RT-korttien arviointiperusteiden mukaisesti. Arvioinnin pohjana käytetään kohteesta riippuen pääasiassa RT 10-3003, RT 10-3097 -ohjekortteja tai ohjekortteja RT 18-10922 ja RT 10-3098, joissa on esitetty kuntoluokkien määräytyminen, tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Ohjekortit sisältävät 95 sivua ohjeita ja arviointiperusteita. Tietoa ja arviointiperusteita on siis paljon ja ratkaisevaan asemaan nousee arviointiperusteiden hallitseminen ja niiden tarkastaminen kohdekäynnillä.

Piilevät virheet muodostavat merkittävän osan rakennuksen korjauskustannuksista

Kuntoarvioinnin tavoitteena on kunnossapitosuunnittelun lähtötietojen hankinta

Perinteinen kuntoarviointi perustuu pääosin aistienvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja kohteen käytettävissä olevista asiakirjoista saatuihin lähtötietoihin, joiden lisäksi voidaan tehdä rakenteita rikkomattomia mittauksia. Ohjekorttien pohjalta toimien piileviä vikoja ei kuntoarvioinnissa voida havaita.

Piilevät virheet muodostavat merkittävän osan rakennuksen korjauskustannuksista, minkä vuoksi niiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tunnistaminen vaatii laaja-alaista ja pitkää kokemusta riskirakenteista, sisäilmaongelmista ja rakennusten rakennusfysikaalisesta toiminnasta, jotka ovat usein kuntoarvioinnin kompastuskivi – tästä syystä toimenpidesuunnitelmaan päätyy helposti havaittavia pieniä toimenpiteitä, joilla ei usein ole merkittävää vaikutusta rakennuksen tuleviin todellisiin korjauskustannuksiin.

Kysy lisäÄ ASIANTUNTIJALTA

Arvioi kiinteistön kunto, korjaustarpeet ja niiden kustannukset

Kun arviointiperusteita on useita kymmeniä sivuja ja kohdekäyntiin on varattu rajallinen aika, tarvitaan systemaattisuutta kaikkien tarvittavien asioiden tarkastamiseksi. 

TARKKA -kiinteistöarviointi

  • noudattaa vähintään RT-korttien arviontiperusteita.
  • sisältää yli 1.000 arviointikohtaa, esim. alapohjarakenteen arviointi muodostuu 35-46 tarkastuskohdasta.
  • painottaa riskirakenteiden ja sisäilmaolosuhteiden arviointia.
  • ottaa kantaa myös kiinteistön energiaratkaisuihin ja esteettömyyteen.
  • muodostaa näkymän tuleviin todellisiin korjauskustannuksiin.
  • sisältää arvion kiinteistön nykyarvosta ja jälleenhankintahinnasta.
  • tuottaa kiinteistöstä riippumatta geneerisen arvion, jolloin TARKAN avulla tuotetut raportit ovat keskenään vertailtavissa.

Lataa esimerkkiraportti

"Selkeämpi, kattavampi, edullisempi",  TARKKA-kiinteistöarvioinnin tilannut asiakas.

Riskirakenteiden ja piilevien vaurioiden tunnistaminen on kustannusten kannalta merkittävässä roolissa. FCG:n pitkä kokemus rakennusten kosteusvaurioista ja rakennusfysiikasta on yhdistetty TARKKA- kiinteistöarvioinnin arviointiperusteisiin, jotta voimme tuottaa asiakkaalle mahdollisimman realistisen kuvan kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

TARKKA-kiinteistöarviointi perustuu kyselyohjelmistoon, jonka perusteella jokainen kiinteistö arvioidaan systemaattisesti saman kriteeristön perusteella – yhtään kohtaa unohtamatta. Ohjelmiston myötä kuntoluokkien arviointi on systemaattista – jokaisella arviointikohdalla on oma painoarvonsa, jotka vaikuttavat kuntoluokkien määräytymiseen.

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Arvioi kiinteistön taloudellisen näkökulman: kiinteistön nykyarvo, jälleenhankintahinta, korjaustarpeet ja niiden kustannukset

Kiinteistön todellinen arvo tietoon

TARKKA-kiinteistöarviointi on täysin uusi, entistä tarkempi tapa arvioida kiinteistön taloudellisia näkökulmia, kuten korjaustarpeita ja kiinteistön todellista arvoa. FCG on ensimmäisenä liittänyt kuntoarviointiin mukaan laskelmat kiinteistön nykyarvosta ja jälleenhankintahinnasta.

Rakennuksen nykyarvomääritys on rakennuksen taloudellisen arvon ymmärtämisen kannalta erityisen merkityksellistä, sillä se paljastaa eri rakenneosien arvonaleneman, vaikkei niihin kohdistuisi välitöntä korjaustarvetta. Tämän avulla voidaan hahmottaa kiinteistön arvo suhteessa muihin vastaavan käyttötarkoituksen rakennuksiin, olivat ne sitten uudempia tai vanhempia.

TARKKA-kiinteistöarviointi on tavallista kuntoarviota edullisempi

Suunnitelmallisen tarkastusprosessin ja teknologian avulla voidaan tuottaa arvio normaalia kuntoarviota tehokkaammin ja edullisemmin. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous
 

OLE FIKSU - VALITSE TARKKA

Avustus taloyhtiöille kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia.

LUE LISÄÄ >>

Kiinteistön kuntoarvio, korjaustarpeet ja niiden kustannukset - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.