Kaupungin tai kunnan teettämällä kiinteistöveroselvityksellä on lukuisia hyötyjä, joista kiinteistöverotulojen tuntuva kasvu on yksi merkittävimmistä. FCG on tehnyt erilaajuisia kiinteistöveroselvityksiä yli 40 kuntaan ja kaupunkiin.

Kiinteistöveroselvityksen tekeminen kiinnostaa kunnissa monestakin syystä. Ensinnäkin mahdollisuus laajentaa veropohjaa on perinteisesti kunnanisien ja -äitien mieleen – ja selvityksen tuoma kiinteistöverotulojen kasvu on tyypillisesti jopa 15-20 prosenttia.

Ihan puhtaasti oikeudenmukaisuusnäkökulmasta on hyvä huomata, että kiinteistöveroselvitys tasapuolistaa kiinteistön omistajien verokohtelua. Kukaan ei maksa liikaa kiinteistöveroa eikä liian vähän – reilu meininki.

Samalla paine nostaa kunnan kiinteistöveroprosentteja helpottaa kummasti – ja joissakin tapauksissa veroprosenttia voidaan jopa laskea selvityksen tuomien ”extraeurojen” ansiosta.

Jahka rekisterit saadaan ajan tasalle, tiedot kunnan alueen rakennuskannasta paranevat, mikä taas edesauttaa suunnitelmallisuutta. Kiinteistöveroselvityksen tekeminen on kunnan näkökulmasta fiksua sikälikin, että selvityksen teettämiskustannuksen takaisinmaksuaika on yleensä noin 2-3 vuotta.

Tiedoissa rutkasti puutteita

Mitä vaikutusta sitten on sillä, kuinka kohdallaan ovat kiinteistön tiedot eri rekistereissä? – Vaikutukset ovat erilaisia, sillä puutteita on todella laidasta laitaan. Esimerkiksi Verohallinnon rekisterissä on paljon puutteita rakennustunnuksissa, mikä tekee suoran rakennuksen tietojen rekisterivertailun varsin hankalaksi.

Kiinteistöverotuksessa käytetään kokonaisalaa ja/tai tilavuutta ja näissä tiedoissa kunnalla esiintyy usein puutteita. Mikäli verokarhun tieto on peräisin tällaisesta rekisteristä, verotus ei perustu oikeaan tietoon, vaan jää usein liian pieneksi.

Ja jos ajatellaan vaikka tapausta, jossa yhdellä kiinteistöllä on kaikki tiedot oikein, mutta heti naapurissa tiedoissa on häikkää, on päivänselvää, että yhdenvertaisuus ei tässä yhtälössä toteudu.

Myös erilaiset järjestelmämuutokset ja konversioajot ovat saattaneet jättää tietovirheitä rekistereihin – tai rakennusjärjestykset ja kirjauskäytänteet ovat muuttuneet vuosien saatossa, jolloin muodostuu tapauskohtaisia eroja tietoihin. Syitä on monia.

Ensin analyysi, sitten kentälle!

FCG:n kiinteistöveroselvityskonsepti on pääsääntöisesti kaksivaiheinen prosessi.  Käytännössä sitä kuitenkin räätälöidään aina kunnan tarpeiden mukaiseksi esimerkiksi aikajänne huomioiden.

Vaihe 1 koostuu paikkatietoanalyysistä. Ensin suoritetaan aineistojen keruu, työn määrittely ja rajaus, joiden pohjalta paikkatietoanalyysi tehdään. Tämän jälkeen analyysin tulos käydään läpi ja kunnan kiinteistöveropotentiaali arvioidaan. Ykkösvaiheen päättää jatkotoimenpidesuositusten esittäminen asiakkaalle.

Vaihe 2 käsittää varsinaiset kiinteistöverotarkistukset itse kiinteistöillä. Prosessiin kuuluu, että FCG:n asiantuntijoilla on maastossa käytettävä paikkatietopohjainen online-sovellus rakennustietojen tehokkaaseen tarkistukseen. Rakennusrekisteri- ja kiinteistöverotietojen tarkistukset kiinteistöillä tehdään joko FCG:n toimesta tai yhteistyönä asiakkaan kanssa, sovitulla tavalla.

Jahka ”kenttäprosessi” on käyty läpi, kunnalla on hyppysissään tarkistetut rakennustiedot ja valmiissa tiedonsiirtomuodossa olevat kiinteistökohtaiset tiedot.

Täsmätärpit tehokkaaseen tarkastukseen

FCG:llä on kiinteistöverotarkastuksista niin pitkä kokemus, että jokusen suosituksen voi esittää – vaikkakin jokainen tapaus on toki omanlaisensa.  

Kiinteistöverotarkastuksessa kannattaa tutkia kaikkea puuttuvaa kokonaisalaa, paristakin syytä. Ensinnäkin, kunnalla ja verottajalla on rakennuksen todellinen kokonaisala usein väärin kirjattuna tai sitten se puuttuu kokonaan. Toisekseen, kun suurennuslasin alla on koko puuttuva kokonaisala, tulokset ovat monta kertaa parempia kuin silloin kun etsitään vaikkapa vain puuttuvia talousrakennuksia.

Maastotarkistukset tulee käynnistää analyysin avulla kohdennetusti. Näin tuloksia saadaan etupainotteisesti ja ensimmäisillä selvitysalueilla verotettavan alan kasvu on usein jopa yli 30 prosenttia.

Varmenna ensin!

Rekisterivertailussa löytyviä veropuutteita ei kannata toimittaa verotukseen, ennen kuin ne on varmennettu – ja rakennusrekisterin tietovaatimukset täytyy myös muistaa huomioida.

Yleensä paikan päällä tehtävät tarkistukset ja mittaukset tarjoavat sen kaikkein tarkimman tiedon, mutta eri kyselyillä voi saada osan tiedoista.

Omistajat eivät kuitenkaan aina välttämättä tiedä virheistä tai osaa niitä selvittää ja korjata. Verovelvollisilla on itse asiassa jo nyt olemassa tarkistus- ja ilmoitusvelvollisuus, jota ei tosin osata käyttää riittävän hyvin.

Kiinnostuitko?

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ – katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa!

 

Haluatko kuulla lisää kiinteistöveroselvityksistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista?

Lataa webinaaritallenne 

 

Tutustu palveluun: Kiinteistöveroselvitys >>

 

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.