FCG Hulevesien hallinta

Kompassin palvelukytkentä

Palvelun tuottajat profiloivat omat palvelutuotteensa samoilla ulottuvuuksilla kuin asiakas Kompassilla. Tarkoitus on löytää, mille alueille toiminnot painottuvat.

Toimijat kuvaavat tuotteensa ja toimintonsa "otsikkotasoa" syvemmälle tehden näin toimintonsa helpommaksi hahmottaa. Toimijan palvelun hahmotus tapahtuu siis samoilla seitsemällä osa-alueella kuin asiakkaan Kompassilla:

  • työllistyvyys
  • terveys
  • hyvinvointi
  • toimintakyky
  • arjen sujuvuus
  • talous
  • sosiaaliset suhteet
  • osaaminen. 

Yhdistämällä asiakkaan kuvaama palvelutarve ja toimijan toiminnon kuvaus  löydetään sellaisia palvelun tuottajia, jotka tarjoavat sellaista toimintaa, jota asiakas voi tarvita. Tämä tekee myös palveluita ja toimintoja näkyväksi aivan uudella tavalla.

Tästä muodostuukin nimi "Palvelukytkentä": asiakkaan tilannetta sovitetaan yhteen toimijakannassa oleviin palveluihin ja toimintoihin - eli toisinsanoen kytketään tilanne palveluun.

Tulevaisuudessa toimijakanta tulee sisältämään myös kuvia ja videoita, jotta toiminnot elävöityvät ja palveluihin tutustuminen helpottuu.

Kompassi-menetelmää voidaan käyttää myös ilman toimijakantaa.