FCG kouluttaa etäasiakaspalveluun

Koulutukset parempaan vuorovaikutukseen

Koronaepidemia siirtää monet toiminnot verkkoon, mutta osaatko hoitaa etänä haastavat asiakaspalvelutilanteet?

Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa voi olla haastavaa. Potilasturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että sekä normaalissa terveyskeskustoiminnassa että päivystysyksikössä hoidon tarpeen arviointia tekevällä terveydenhuollon ammattihenkilöllä on tehtävän edellytykset täyttävä osaaminen.

Webinaarissa käsittelemme mm. ammattihenkilöstön vastuita ja velvollisuuksia, hätäpotilaan tunnistamista ja sosiaalista hätätilannetta.