fcg-kouluttaa

Joka päivä jotain uutta podcast-sarja

Modernissa työelämässä meidän jokaisen osaamisella on merkitystä. Mutta kuka osaamisen kehittämisestä on vastuussa? Miksi esihenkilön tulisi mahdollistaa työntekijöiden osaamisen kehittäminen? Ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

"Joka päivä jotain uutta" on podcast-sarja osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta. Jokainen jakso tuo erilaisen, uniikin näkökulman tähän työelämän päivänpolttavaan aiheeseen. 

siirry koulutushakuun 

Jakso 1: Oman osaamisen kehittäminen

Yhteiskunta on kiihtyvässä muutoksessa. Covid on vauhdittanut muutoksia ja lisännyt henkilöstön työssä oppimista ja kouluttautumista. Miksi yksilön tulisi kehittää omaa osaamistaan juuri nyt? Aihetta pohtivat podcastissa Marja Siirtola ja Mira Pitkäranta, fasilitaattorina Tarja Isola.

 

Jakso 2: Miten johdat tiimisi osaamista?

Esihenkilö ja johtaja - miksi tulisi mahdollistaa työntekijöiden osaamisen kehittyminen ja miten sinä esihenkilönä sen teet? Jaksossa keskustellaan osaamisen johtamisesta esihenkilötyön ja johtamisen näkökulmasta.  Aiheeseen syventyvät Helka Pirinen ja Kati Toikka, fasilitaattorina Tarja Isola.

Jakso 3: Mitä kuuluu kunnille?

Minkä asioiden kanssa kunnat painiskelevat juuri nyt? Mitä osaamista tällaisessa muutoksessa voi tarvita ja mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota? Näihin kysymyksiin pureudutaan keskustelussa, jota luotsaa Tarja Isola ja keskustelijoina kuntasektorin asiantuntijat Sami Miettinen ja Anniina Peltola

fcg-podcast-tarja-isola

 

Fasilitaattori Tarja Isolan ydinosaamista ovat syvällinen ymmärrys koulutusalasta ja koulutustuotannosta. Hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa osaamisen kehittämisen teemoituksen lisäksi löytyvät viestinnästä, terveydenhuollosta ja IT:stä. Tarja ajattelee, että tulevaisuudessa uuden oppiminen muuttuu hyveestä velvollisuudeksi – muutos ei lopu, vaan se pitää ottaa haltuun. Tarja on toiminut koulutuspäällikkönä FCG:llä ja sittemmin siirtynyt uusien tehtävien pariin.

siirry koulutushakuun  

Keskustelijat

fcg-podcast-marja-siirtola

 

Marja Siirtola on sairaanhoitaja (YAMK) ja osastonhoitaja HUS:lta. Marja on tehnyt sairaanhoitajan työtä 20 vuoden ajan ja hän työskentelee tällä hetkellä rekrytoivana osastonhoitajana Meilahden sairaalassa. Marja on opiskellut melkein aina oman työnsä ohessa ja hän kokee, että jokaisella yksilöllä tulisi olla mahdollisuus liittää uutta, hankittua osaamista päivittäisen työn tekemiseen. 

 

fcg-podcast-mira-pitkaranta

 

Mira Pitkäranta on kauppatieteiden maisteri ja sertifioitu Business Coach Lyggeltä. Mira uskoo pitkäjänteiseen oman osaamisensa kehittämiseen. Mira on johtamisen, itseohjautuvuuden, uudistusten, tiimityön ja henkilöstöjohtamisen monipuolinen osaaja, jonka osaaminen kumpuaa laajalti eri alojen yrityksistä ja organisaatioista.

 

fcg-podcast-helka-pirinen

 

Helka Pirinen on innostava valmentaja, joka rohkeasti haastaa kuulijoitaan ajattelemaan asioita out of the box. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus valmentamisesta eri toimialoilla toimivista yrityksistä Suomessa ja ulkomailla. Helkan erityisosaamista ovat muutosjohtaminen, vuorovaikutustaidot, luovuus ja kokeilukulttuuri. Helka on kirjoittanut suositun Esimies muutoksen johtajana kirjan (Almatalent).  

 

fcg-podcast-kati-toikka

 

Kati Toikka on HR-kehittämispäällikkö Järvenpään kaupungilta ja hänen vastuualueena ovat ihmiset ja kulttuuri. Hän vastaa valmentavan kulttuurin ja itseohjautuvuuskokeilujen edistämisestä. Katin ydinosaamista ovat ei-hierarkkisen johtamisen ja organisoitumisen mallit sekä valmentavan johtamisen taidot. Katin mielestä hyvä työpäivä on oppimispäivä.

 

fcg-podcast-sami-miettinen

 

Sami Miettinen on kuntatalouden konsultoinnin ja soteratkaisujen osaamisryhmän johtaja FCG:ltä. Hän on työskennellyt kunnanjohtajana melkein kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä hän vastaa FCG:llä siitä, että Suomessa kaikilla kunnilla on kyvykkyys ennakoida, tehdä vaikeitakin päätöksiä ja systemaattista toimeenpanoa missä tahansa tilanteessa. 

 

fcg-podcast-anniina-peltola

 

Anniina Peltola on koulutus- ja tapahtumapalvelujen johtaja FCG:ltä. Anniina on ollut pitkään Iitin kunnanvaltuustossa sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän vastaa FCG:llä siitä, että kuntien saatavilla on ajankohtaista ja ajantasaista tietoa sekä mahdollisuus osallistua koulutuksiin, jotka vastaavat juuri kuntien tarpeita.

 

Vie osaamisesi uudelle tasolle ja tutustu tästä monipuoliseen koulutustarjontaamme!

Näkemyksiä osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta

Asiantuntijoiden blogeistamme saat tuoreita näkökulmia ja vinkkejä osaamisen kehittämisestä modernissa työelämässä:

fcg-kuntapaattaja