City_AR13-vastavalo1920x552jpg.jpg

Kuntopisteytys ja kustannuslaskentatieto tuovat kiinteistöjen korjaustarpeet ja -kustannukset selkeästi esiin

Kiinteistöjen kunto- ja kustannuskartoituksella luomme kiinteistöomistajalle todellisen tilannekuvan kiinteistöjen nykytilasta. Kokonaiskuva auttaa tekemään kiinteistöjen osalta päätöksiä, mutta myös merkittäviä kustannussäästöjä kiinteistökannan ylläpitoon ja hallintaan tulevaisuudessa.

Parhaimman hyödyn kunto- ja kustannuskartoituksesta keräävät isoja kiinteistökantoja omistavat asiakkaamme, kuten kiinteistösijoittajat, kunnat sekä tulevat hyvinvointialueet, joille uudistuksen myötä siirtyy sote-käytössä olevat kiinteistöt joko omistukseen tai vuokralle.

Korjaustarvearvio kertoo kiinteistöjen todellisen kunnon

Korjausvelkaa on tyypillisesti käytetty kuvaamaan rakennuskannan kuntoa ja tulevaa korjaustarvetta. Korjausvelka-arviot ovat kuitenkin vain viitteellisiä ja edustavat lineaarista laskutapaa. Arvioissa ei riittävästi korostu suunnittelun, toteutuksen, korjausten tai käytön aikana tapahtuneet virheet.

Tekemissämme korjaustarvearviossa käydään konkreettisesti läpi sitä, mikä on kiinteistön korjaustarve. Paikan päällä tarkastuksen tekevä asiantuntija määrittelee kiinteistöä muun muassa talotekniikan, riskirakenteiden ja sisäilmaolosuhteiden kannalta, jotta päästään todellisen korjaustarpeen määrittämiseen seuraavalle 10 vuodelle. Riskirakenteiden osalta arvioidaan myös sitä, mikä on eri rakenteiden tai järjestelmien jäljellä oleva käyttöikä.

Konkretian lisäksi rakennusosakohtainen korjaustarvearvio on nopea tapa arvioida rakennuskantaa ja sopii siksi mainiosti isojen rakennuskantojen (jopa yli 100 kiinteistöä) arviointiin. Arvion lopputuloksena syntyy raportti, jossa on pisteytettynä kaikki tarkastellut kiinteistöt.

Korjaustarvearvio perusteella muodostuvaan kuntopisteytykseen voit tutustua lataamalla esimerkkiraportin tästä:

TILAA esimerkkiraporttI >> 

Kuntopisteytysraportti

 

Korjauskustannukset määrittyvät tarkasti datan avulla

Kun korjaustarvearviossa on selvitetty kohteet, joita kannattaa lähteä korjaamaan, tarvitaan kohdekohtaista laskentaa. Käytössämme olevasta kustannuslaskentatiedosta saatava data perustuu kiinteistöjen tarkkoihin rakennusosakohtaisiin kustannuslaskelmiin.

Lopputuloksena saatava korjaustarvearvio on kattava näkemys kiinteistön tai kiinteistökannan nykytilasta sekä korjauskulujen todenmukainen, euromääräinen arvio. Laskelmilla päästään muutaman prosentin virhemarginaaliin.

 

Kartoitukseen ja dataan perustuva ymmärrys kiinteistökannan nykytilasta helpottaa päätöksentekoa

 

Tiedolla tukea kiinteistöjä koskevaan päätöksentekoon

Korjaustarvearvion tuloksena muodostunut kuntopisteytys ja aiempien kohteidemme perusteella kerätty kustannuslaskentadata tuovat esille tulevan korjaustarpeen ja -kustannukset rakennuskohtaisesti. Näin saadaan paitsi kattava kuva kiinteistökannan nykytilasta, myös tukea kiinteistöjä koskevaan päätöksentekoon. Kiinteistöjen kokonaiskuvan ymmärtämällä on helpompi tehdä kiinteistökantaan tarvittavia sopeutuksia tai muokkauksia.

Kiinteistökanta haltuun?

Kuuntele FCG:n Aamukahvin tallenne, jossa FCG:n Kasper Käyhkö ja Teemu Linnakoski pureutuivat siihen miten kiinteistöistä tulisi pitää huolta ja korjata jo hyvissä ajoin ennen kuin korjauskustannukset karkaavat käsistä.  Tallenteella kuullaan, miten Hämeenlinnan Asunnot Oy ottivat haltuun 250 rakennuksen kiinteistökannan.

Lue asiakastarina >>