FCG käynnistää lastensuojelun verkostohankkeen

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy

Kuntien lastensuojelu on paineen alla, ja aikaa kuluu tulipalojen sammuttamiseen. Mutta voisiko asioita tehdä toisin? Lastensuojelua kuormittavat pienet henkilöresurssit ja työntekijöiden vaihtuvuus. Asiakasmäärän ja monimutkaisten prosessien hallinta on haastavaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn henkisesti kuormittavana. Hyvistä ideoista huolimatta kustannuksissa on hallittavuusongelmia

FCG sote- ja hyvinvointitiimi tarttuu nyt lastensuojelun haasteisiin ja käynnistää verkostohankkeen ratkomaan ongelmia. Lastensuojenlun verkostossa rakennetaan uusia toimintatapoja ja jaetaan parhaat käytännöt. Hanke etenee kohti aitoa, oppivaa ja käytännönläheistä lastensuojelun ekosysteemiä.

- Nyt on mahdollisuus tarkastella uudella tavalla lastensuojelun kysymyksiä ja kehittää palveluita yhdessä muiden kuntien kanssa. Tässä hankkeessa pidämmen huolta, että olemme oikeiden asioiden äärellä ja käytännöt juurtuvat, hankketta vetävä erityisasiantuntija Satu Kainulainen sanoo.

- Käytännönläheiset ratkaisumme perustuvat aina huolelliseen perehtymiseen, analytiikkaan, tiedon jalostamiseen ja vankkaan käytännön kokemukseen.

Verkostohanke ei jää puheen tasolle, vaan etenee kohti aitoa, oppivaa ja käytännönläheistä lastensuojelun ekosysteemiä.

Kun olet osa asiantuntijaverkostoa, saat tukea, kuulet ja opit muiden hyvistä käytännöistä. Samalla tuot omat hyvät toimintatapasi muiden tietoon.

Käytännönläheiset ratkaisumme perustuvat huolelliseen perehtymiseen, analytiikkaan, tiedon jalostamiseen ja vankkaan käytännön kokemukseen.

Verkostohankkeeseen sisältyy 2-4 konsultointipäivää asiakkaan luona. Niissä keskitytään niihin polttaviin kysymyksiin, joihin haluat hankkeen myötä vastaukset. Sen pohjalta saat myös kehittämisehdotuksen ja tuen, kun hyvin suunniteltu muutos viedään käytäntöön.

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy syksyllä ja päättyy loppuvuodesta 2021.