1/2017

Pelillistäminen voi auttaa matkatutkimuksissa

22.1.2017

Miten saataisiin enemmän palautetta ja monipuolisempaa osallistumista suunnitteluun? Miten tehtäisiin suunnitteluun osallistumisesta kansalaisille kiinnostavampaa ja antoisampaa? Kaupunkisuunnitteluun osallistuminen on vielä usein työlästä ja vaatii perehtymistä, yleisötilaisuuksiin paikalle ehtimistä ja siellä puheenvuoron odottelua. Suunnittelu alkaa kuitenkin avautua kevyemmille ja luovemmille lähestymistavoille.


Pelaaminen on yksi tällainen lähestymistapa. Se on tullut jo rytinällä kouluihin ja oppimiseen. Sovelluksia kehitellään niin johtamiseen, tiimien yhteiseen oppimiseen kuin palvelumuotoiluunkin. Pelien avulla voidaan selvittää asiakkaan kokemusta ja tulosten perusteella kohentaa sitä. Ylipäätään pelimäinen lähestymistapa irrottaa hetkeksi todellisuudesta ja haastaa kokeilemaan.


HSL haluaa tavoittaa nuoret


Helsingin seudun liikenne on omalta osaltaan pohtinut pelillistämisen mahdollisuuksia. Erityisesti HSL haluaa useampia nuoria osallistumaan sekä matkatutkimuksiin että liikennejärjestelmän suunnitteluun. HSL:n tilaamassa työssä kehiteltiin pelillisiä konsepteja tukemaan matkatutkimukseen vastaamista. 


Matkatutkimuksen tärkein tavoite on saada tietoa matkaketjuista: ketkä liikkuvat ja mistä minne. Vastaajat rekrytoidaan tutkimukseen joukkoliikennevälineissä, vaikkapa kesken bussimatkaa. Työssä etsittiin pelillisiä elementtejä, jotka tekisivät vastaamisesta nuorille hauskempaa ja mielenkiintoisempaa. 


Liikennetutkimusten ryhmäpäällikkö Pekka Räty HSL:ltä sanoo: "Kun lähestymme pelillisellä tavalla matkustajaa, näytämme että olemme kiinnostuneita matkustajien kokemuksista ja tunnelman parantamisesta joukkoliikenteessä.


Energiaa ikävystymisestä


Aivan aluksi konseptityössä haettiin keinoja vangita matkustajan huomio, kertoo selvityksen tehnyt johtava asiantuntija Jani Päivänen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Ajatellaan tutkimuksen vastaamistilannetta: matkaa taitetaan ympäristössä joka on liiankin tuttu, paljon ihmisiä vierekkäin, mutta yhteisenä asiana lähinnä pitkästyminen. Näpytellään omaa kännykkää. Monilla on puhelimen kautta jatkuva yhteys ystäviin, joiden kanssa omat ajatukset ja kokemukset jaetaan saman tien.


"Kun bussiturtumuksessa istuessaan saa vaikka haasteen, joka saa mielikuvituksen liikkeelle, se voi innostaa. Kilpailullakin on sijansa, mutta peleissä ei välttämättä ole kyse toisten voittamisesta. Koska palautteen antaminen matkapalvelusta on todennäköisin motivoiva tekijä, se voisi olla yhtenä kärkenä. Eduksi on jos sovelluksen kautta voi jakaa palautteen muiden kanssa." 


Peli voisi tarjota uuden tavan nähdä tai kokea tutun ympäristön. Päivänen kertoo: "Innostuimme kaikki yksinkertaisimmasta pelisovelluksesta jonka löysin. Hollantilainen taideopiskelija oli keksinyt bussin ikkunaan liimattavan Ihmissyöjä-tarran, joka näyttää napsivan ohikulkijoita suuhunsa." Voisiko HSL:n sovellukseen tulla Helsingin oma lokki, joka syö autoja? 


Samaten tilanteen jakaminen muiden kanssa tai matkustajia yhdistävän huumorin käyttö sisältävät kiehtovia mahdollisuuksia. Voitaisiinko Tillinmäestä Kamppiin pyyhältävään bussiin 158 synnyttää älypuhelinten avulla hetkellinen kollektiivi, joka tuottaa runon maanantaiaamun lohduksi – paras runo palkitaan? Tai voisiko koko bussillinen saada kysymyksiin vastaamisesta palkinnoksi opastuksen loppumatkalle Hannu Karpon äänellä?


Entä miten peli jatkuu?


Pekka Rädyn mukaan selvitys toimi hyvänä pelinavauksena jatkopohdinnoille ja keskusteluille pelien käyttömahdollisuuksista HSL:ssä. "Kaupunkisuunnitteluun ja joukko­liikenteen markkinointiin peleissä selvästi on potentiaalia. Saimme hyviä ideoita ja ainakin osaamme keskustella asiasta nyt paremmin. Erityisesti pelaamisen motivaatiotekijöiden läpikäynti oli arvokasta."


Matkatutkimusten konseptointi -työssä kehitettiin syksyn 2016 aikana kirjallisuuskatsaukseen ja kansainväliseen benchmarkaukseen perustuen alustavia pelikonsepteja. HSL päättää jatkosuunnittelusta alkuvuonna 2017 ja pelin pilotista sen jälkeen.

Pelillistaminen


teksti: Jani Päivänen
kuva: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta