2/2012

Tahko katsoo kauas tulevaisuuteen

1.10.2012

Kaikki tahtoo Tahkolle, on TV-mainos meille ahkerasti kertonut. Nilsiän kaupunki on ottanut tosissaan alueen matkailun kehittämisen. Siitä kertoo helmikuussa julkistettu lähes satasivuinen Tahko 2030 -kehittämissuunnitelma, jonka luomisessa FCG:llä on ollut aktiivinen panos.

Kehittämissuunnitelman taustana oli tarve vahvistaa Tahkon asemaa neljän vuodenajan matkailukeskuksena ja luoda perusteet sen maankäytön suunnittelulle. Hankkeessa ovat olleet aktiivisesti mukana Tahkon yrittäjät, Tahkon Markkinointi Oy sekä Nilsiän ja Kuopion kaupungit, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Nilsiän yrittäjäyhdistys, kertoo Nilsiän kaupungin elinkeinoasiamies Mikko Lehto.

Katse pitkälle eteenpäin

Tahko 2030 on pitkän aikavälin tavoitteellinen suunnitelma. Vaikka se ei ole juridisesti sitova sopimus, se tulee ohjaamaan vahvasti alueen kehittämistä. Prosessin aikana saatiin luotua yhteiset tavoitteet alueen yrityksille ja päättäjille.

– Suunnitelmassa on selkeä työnjako. Tahko on yli 80 yrityksen verkosto ja samalla Pohjois-Savon suurin matkailukeskittymä. Yritykset pyörittävät sen liiketoimintaa ja tekevät kaupalliset investoinnit. Kaupunki puolestaan järjestää niille toimintaedellytykset, jossa maankäytön suunnittelulla on keskeisin asema. Kuopion ja Nilsiän yhdistymisneuvottelut alkoivat hankkeen valmistumisen jälkeen, ja kunnat yhdistyvät 1.1.2013, Lehto kertoo.

Talvea ja kesää

– Uutta suunnitelmassa on se, että Syväri-järven saaret otetaan maankäytön suunnittelun piiriin, kertoo suunnitelman tästä osuudesta vastannut FCG:n aluepäällikkö Timo Leskinen. Lähes rakentamattomiin saariin on mahdollista sijoittaa loma-asutusta sekä virkistys- ja matkailutoimintaa. Suunnitteilla on myös kolmas täysmittainen golfkenttä, Tahkon ja Nilsiän keskustan liittäminen yhdystien avulla sekä Tahkon keskustan tiivistäminen ja sen viihtyvyyden parantaminen. Talvitarjontaa lisätään laajentamalla rinnealueita sekä parantamalla reitistöjä.

– Suunnitelmassa painotetaan palveluiden laatua ja sisältöä kohderyhmien kannalta siten, että kysyntä ja tarjonta sekä laatu ja hinta kohtaisivat mahdollisimman hyvin. Matkailukeskusten kehittämisessä tulisi keskittyä kannattavuuden edistämiseen ja matkailutulon kasvattamiseen, ei pelkästään yöpymisten lisäämiseen, muistuttaa FCG:n Oulun aluepäällikkö Minna Kurttila, joka vastaa matkailuosuudesta.

– Suunnitelma pohjautuu tehokkaaseen vuorovaikutukseen paikallisten yrittäjien kanssa, ja sen sisältöön voitiin paneutua tarpeeksi kattavasti. Se on yritysten ja julkis­hallinnon yhteinen näkemys ja työ­kalu, arvioi Kurttila. Yhteistoiminta käsitti työpajoja, seminaareja ja haastatteluja. Suunnitelman konkreettisin osuus on ”korteista” koottu toimenpidesuunnitelma. Niistä selviää kunkin hankkeen ajankohta, vastuutahot, vaikuttavuus ja priorisointi.

Teksti: Anna-Maija Gruber
Kuva: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta