2/2012

FCG uudistaa rakennettaan

1.10.2012

FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintamalli pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa.

Konsernin toiminta on jaettu neljään liiketoimintaryhmään. Heinäkuun 2012 alusta lähtien nämä liiketoiminnat järjestettiin juridisen rakenteen osalta uudelleen ja liiketoimintaryhmien kotimaassa toimivista osista muodostettiin tytäryhtiöitä: FCG International Oy, FCG Koulutus ja konsultointi Oy, FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy ja FCG Tietojohtaminen Oy. Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy omistaa yhtiöt kokonaan.

Myös FCG:n omistusrakenteessa on tapahtunut muutoksia. Yhtiön pääomistaja Kuntaliitto on lisännyt omistustaan FCG:stä lunastamalla useiden muiden omistajien osakeomistukset itselleen. Tukea julkishallinnon muutokseen FCG:n asiakaskunnasta suurin osa on julkishallinnon organisaatioita; kuntia, kuntayhtymiä ja valtion yksiköitä sekä näiden omistuksessa olevia yhtiöitä ja liikelaitoksia.

Julkishallinnon muutospaineet ovat herättäneet paljon keskustelua ja haastavat myös konsultit, jotka tarjoavat palveluitaan muutoksen tueksi.

– Kuntien ja julkishallinnon rakenteen muutos edellyttää onnistuakseen myös toimintamallien uudistamista ja osaavaa johtamista. FCG:n konsultointi- ja koulutuspalvelut tähtäävät juuri tähän: tuemme asiakkaitamme muutoksen hallinnassa ja samalla perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.

– Me autamme palveluillamme asiakkaitamme kehittämään toimintojaan ja
vahvistamaan valmiuksiaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja myös tuottavuuden parantamiseksi.

FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on hyvin laaja. Se koostuu konsultoinnin ja koulutuksen, infra- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä tietojohtamisen palveluista. Näiden palveluiden tuottamisessa vaaditaan laaja-alaista osaamista ja usein myös FCG:n eri toimialojen välistä yhteistyötä. Arvoketjusta kannattavaksi liiketoiminnaksi Vuoden 2011 alusta FCG:tä luotsannut Ari Kolehmainen toteaa, että parhaimmillaan asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata ymmärtämällä asiakkaiden toiminnassa tunnistettavat arvoketjut ja jäsentämällä FCG-konsernin palvelut näiden asiakasarvoketjujen mukaisiksi. Suomessa tuskin mikään muu alalla kilpaileva organisaatio kykenee vastamaan asiakastarpeeseen niin kattavasti
kuin FCG.

– Konsultointi- ja kehittämispalvelujen sisältö vaihtelee puhtaasta korkean tason asiantuntija-avusta avoimiin, mutta hyvin jäsennettyihin uuden tiedon tuottamisprojekteihin yhdessä asiakkaiden kanssa. Konsultointipalveluitten tuottaminen voi parhaimmillaan olla innovatiivista yhteistyötä, jossa yhdessä määritetyistä tavoitteista edetään hyvin johdetun prosessin kautta uusiin ja hyviin ajanmukaisiin ratkaisuihin, Kolehmainen toteaa.

– Tällaisista kehitysprosesseista jää usein pitkäaikainen jalanjälki. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat terveydenhuollon luokitustuotteet, joita parhaillaan viedään myös kansainvälisille markkinoille. Yhteistyöverkostot, johon ovat kuuluneet kunnat, terveydenhuollon organisaatiot ja Kuntaliitto, ovat tuottaneet erinomaisia johtamisen ja kehittämisen konsepteja, joiden jatkokehittämisestä myös huolehditaan. FCG:n kaltaiselle konsulttiyhtiölle sidosryhmien jatkuva kohtaaminen on elinehto.

Kolehmainen itse kiertää säännöllisesti tapaamassa yhtiön asiakkaita ja kuuntelemassa palautetta sekä asiakkaiden tarpeista että FCG:n toiminnasta.

– Meillä on korkealaatuista, monialaista osaamista ja konsernina liiketoimintojen välistä synergiaa, jolle haetaan koko ajan lisää ulottuvuuksia, asiakkaiden parhaaksi. FCG pyrkii säilyttämään kiinnostavuutensa modernina itseään kehittävänä työyhteisönä ja työnantajana myös tulevaisuudessa. Osaamisen ylläpidosta pyritään jatkuvasti huolehtimaan

Teksti: Eeva Kokki
Kuvat: Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta