2/2014

Uudistuva Lonna on Suomenlinnan “pikkuveli”

10.9.2014

Helsingin suosituimman matkailukohteen Suomenlinnan merilinnoituksen kupeessa sijaitsee kaunis Lonnan saari. Entinen suljettu sotilassaari avautui vasta tänä vuonna ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle ja päätyi heti melkoisen mielenkiinnon kohteeksi.

Lonnan saarella on toiminut venäläinen ruuti- ja miinavarasto, Suomen armeijan miinanraivausasema ja jatkosodan aikainen saksalaisten demagnetisointilaitos. Sen tie uudeksi vapaa-ajankohteeksi kertoo pienoiskoossa Suomen historian käänteistä. Kun saari vapautui armeijan käytöstä vuonna 1999, oli tavoitteena, että kulttuuriperintökohteena se avataan suurelle yleisölle. Sitä ennen on tarvittu pitkällinen peruskorjausprojekti maaperätutkimuksineen ja -kunnostuksineen.

 

Maanparannushanke


FCG:lle Lonnan saari on ollut ympäristötekninen hanke, jota on toteutettu saaren peruskorjauksen tahdissa usean vuoden ajan. – FCG:llä ja Lonnaa hallinnoivalla opetusministeriön alaisella Suomenlinnan hoitokunnalla on ollut yhteistyötä jo vuodesta 2000 lähtien, ja FCG on ollut mukana vastaavissa hankkeissa myös merilinnoituksen puolella, kertoo projektipäällikkö Sari Hämäläinen Ympäristö ja energia -yksiköstä.


– Lonnan historia näkyy kalliopohjaisen saaren ohuissa maakerroksissa mm. kohonneina haitta-ainepitoisuuksina, kertoo kulttuuriympäristökoordinaattori Iina Johansson Suomenlinnan hoitokunnasta. 


Pääosin metallien kuten lyijyn ja sinkin pilaama maa-aines on toimitettu pois lautalla ja maakuljetuksin Ekokem Oy Ab:n jätteenkäsittelykeskukseen. Paikoitellen on uusittu myös maavaraista lattiaa ja lattiarakenteita niiden kunnosta riippuen.

 

Kiinteistö kiinteistöltä


– Lonnan kiinteistökantaa peruskorjataan vähitellen kohde kerrallaan hoitokunnan perusparannusrahoituksella ja museoviraston valvonnassa. Samalla tutkitaan myös maaperän mahdollisia arkeologisia arvoja, kertoo rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi Suomenlinnan hoitokunnasta.


Yksittäisten rakennusten uusi käyttö matkailun ja vapaa-ajan kohteina määräytyy niiden luonteen perusteella. Korjattavia rakennuksia on kaikkiaan kuusi, ja ne siirtyvät vaiheittain määräaikaisella sopimuksella tilat vuokranneen Fregatti Oy:n käyttöön.


Tarkoituksena on myös päivittää Lonnalle vuonna 2003 tehty maisemanhoitosuunnitelma saaren merellisen kasvilajiston säilyttämiseksi.

Lonna 3


Lonna_2

– Lonnan saaren peruskorjaus vanhasta sotilassaaresta matkailukohteeksi on innostava haaste, arvioivat rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi ja kulttuuriympäristökoordinaattori Iina Johansson Suomenlinnan hoitokunnasta. Projektipäällikkö Sari Hämäläinen FCG:n Ympäristö ja energia -yksiköstä on vastannut maaperätutkimuksista ja -kunnostuksista.

Lisätietoja


Lisää aiheesta