2/2014

Lahti panostaa kouluhankkeiden laatuun

10.9.2014

Suomen moninaiset homekoulut ovat saaneet paljon huomiota osakseen ja asettaneet tilat omistavat kunnat melkoisten haasteiden eteen. Lahdessa ongelmiin on paneuduttu tosissaan. Siellä ratkaisua etsitään nyt panostamalla parempaan laatuun läpi koko rakentamisprosessin.

Pitkällisen julkisuus- ja päätösprosessin jälkeen Lahden kaksi tunnettua ongelmakoulua eli Liipolan ja Jalkarannan koulut päätettiin purkaa perustuksiaan myöten, ja tilalle ovat nyt rakentumassa uudenuutukaiset monitoimitalot. FCG on ollut hankkeessa mukana sen alkumetreistä lähtien.

 

Muuntojoustava monitoimitila

– Näistä 1970-luvun kiinteistöistä haluttiin luopua kokonaan, koska niiden korjausaste olisi kuntoarvioiden perusteella noussut erittäin korkeaksi. Niistä ei olisi myöskään saanut riittävän energiatehokkaita nykyisillä mittareilla mitattuna, kertoo projektipäällikkö Tomi Tenhunen Lahden Tilakeskuksesta.


Niinpä Lahti lähti toteuttamaan kouluhankkeita aivan uudella konseptilla, jossa satsataan tosissaan sekä rakennuksen että rakentamisen laatuun. Hankkeet käynnistyivät kilpailullisella neuvottelumenettelyllä yhteistyössä FCG:n kanssa. Luonnosten perusteella valittu pääurakoitsija ja arkkitehti tekivät ehdotuksensa tarkkojen suunnitteluohjeiden pohjalta, ja KVR-hanke jatkui perusteellisella yksityiskohtien suunnittelulla.


Vanhoissa koulurakennuksissa oli jo ennestään päiväkoti ja kirjasto. Niiden lisäksi uusiin kiinteistöihin tulee myös hammashoitola sekä erilaisia iltakäyttöön soveltuvia tiloja. – Esimerkiksi kirjastot ovat nykyään aivan erilaisia kuin 70-luvulla, joten moni asia on suunniteltu uudelta kantilta, huomauttaa Tenhunen, joka arvostaa FCG:n panosta hankkeen eri vaiheissa.

 

Pieniä ja isompia innovaatioita

Myös uusien monitoimitilojen käyttäjäryhmät ovat olleet aktiivisesti mukana tilojen suunnitteluvaiheessa. – Lopputuloksena on lukuisia pieniä innovaatioita helpottamaan arkkikäyttöä. Energiatehokasta käyttöä silmällä pitäen kiinteistöihin tulee käytön mukaan alueittain säädettävä valaistus ja ilmanvaihto. Joustavaa käyttöä turvataan rajaamalla tilat toisistaan erillisillä aikaohjelmilla, kulkuoikeuksilla ja sähkölukoilla. Tilojen käyttötarkoituksia ovat myöhemmin helppo muunnella pilarirungon sekä kaapelointi- ja konekuiluvarausten ansiosta, kertoo Tenhunen.


Energiatehokkuutta aletaan tarkkailla tehostetusti sisäänajovaiheen jälkeen. Hankkeille kertyy hintaa 17 ja 21 miljoonaa euroa.

 

Tehostettua valvontaa

– FCG sai Lahden kouluhankkeet hoidettavakseen julkisen kilpailutuksen kautta ja on toiminut niissä käytännön rakennuttajakonsulttina, kertoo projektipäällikkö Nina Lamberg-Vuorinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Rakennuttamisen ja ylläpidon palveluista. Urakkasopimukset solmittiin vuonna 2013, työt käynnistyivät alkuvuodesta 2014, ja oppilaat muuttavat sisälle koulujen alkaessa syksyllä 2015. Sen jälkeen korjauksen kohteiksi joutuvat vielä koulurakennusten pihapiirit, joissa sijaitsevat tällä hetkellä väliaikaiset väistötilat.


Rakennusaikana koulutyömailla panostetaan erityisesti tehokkaaseen valvontaan, ja niissä onkin käytännössä kokopäiväinen valvonta. – Betonivalujen kuivumista seurataan internetpohjaisella kosteudenmittausanturitekniikalla. Myös rakentamisen aikaista työmaan kosteudenhallintaa seurataan tehostetusti. FCG toimii myös hankkeen turvallisuuskoordinaattorina, kuvailee Lamberg-Vuorinen hankkeiden erityispiirteitä.

 

Työmaan päävalvojana on FCG:n alikonsultti Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy sekä projektinjohtajana Pasi Ruhanen, lvi-valvojana Kyösti Kukkohovi, sähkövalvojana Herkko Nieminen ja turvallisuuskoordinaattorina Mika Kaakkomäki, kaikki FCG:ltä. Lisäksi Lahden Tilakeskuksen omat valvojat käyvät säännöllisesti paikan päällä. 
Liipolan (yllä ja vasemmalla) ja Jalkarannan koulun (viereinen sivu) aulatilat palvelevat sujuvasti eri käyttäjäryhmiä. Visualisoinnit: Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy ja Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Lisätietoja


Lisää aiheesta