2/2014

Jari Marttinen FCG:n Suunnittelu ja tekniikka –liiketoiminnan vetäjäksi

10.9.2014

DI, MBA Jari Marttinen aloitti elokuussa FCG Suunnittelu ja tekniikka 
–liiketoimintaryhmän vetäjän ja samalla FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävissä.


Marttinen tuli FCG:lle ÅF Consult Oy:ltä, jossa hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen johtotehtävissä, viimeksi Energiamarkkinat -liiketoimintayksikön johtajana. Marttinen on peruskoulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri. Tämän lisäksi hän on suorittanut USA:ssa MBA-tutkinnon muutosjohtamisesta ja kansainvälisestä markkinoinnista.


Marttisen työhistoria sisältää konsulttiliiketoiminnan lisäksi metsä-, paperi ja konepajateollisuuden myynti-, markkinointi- ja johtotehtäviä sekä kansainvälisillä että kotimaan markkinoilla.


– Siirtyminen FCG:lle tuntui luonnolliselta, koska yhtiön moni­puolisessa osaamisessa on joitain alueita jotka jo tunnen, mutta myös paljon uutta opittavaa. FCG toimii energia-, vesihuolto- ja infra­suunnittelussa aloilla, joissa konsulttiapua tarvitaan jatkuvasti.

Kolme tukijalkaa

Marttinen näkee FCG:n suunnittelu- ja konsultointiosaamisen rakentuvat kolmelle tekijälle: kunnat, yksityinen sektori ja kansain­välistyminen.


– Kunnissa tapahtuu koko ajan paljon ja vaikka taloudellinen tilanne hillitsee kehittämistä, tarpeet hyvälle suunnitteluosaamiselle ovat olemassa. Kunnat ovat todella tärkeä perusta FCG:n toiminnalle ja olemme kunnissa tunnettu ja arvostettu toimija, Marttinen toteaa.


– Myös yksityisellä sektorilla tapahtuu muutoksia, joissa tarvitaan jatkossakin suunnittelijoita. FCG:llä on valtava osaamispohja, joten näen suunnittelutoiminnan tulevaisuuden tästäkin näkökulmasta valoisana. FCG:n edeltäjiin kuuluvalla Suunnittelukeskuksella oli hyvä maine kansainvälisenä osaajana. Tähän suuntaan haluan 
kehittää myös Suunnittelu ja tekniikka –liiketoimintaa jatkossa.


FCG:n vahvuutena ovat Marttisen mukaan monipuoliset toimialat ja vahva osaaminen:


– FCG:n suunnittelijoilla on eri toimialoilla käytettävissään hyvät työkalut, viimeisimmät suunnitteluohjelmistot ja osaamista näitten käyttöön. Tietotekniikka on olennainen osa myös uusien palvelukonseptien kehittämisessä, esimerkkinä vesihuollon Smartwater-järjestelmät.


– Näen tämän niin, että FCG:n ehdoton voimavara on tämä kokonaisuus.

Jari Marttinen

Lisää aiheesta