1/2015

Virtuaalivierailu tulevaisuuden Pasilaan

9.9.2015

Pasilan asemalla havainnollistettiin kesäkuussa kaupunkilaisille, miten Keski-Pasila muuttuu lähivuosina. Kolmiulotteinen virtuaaliympäristö syntyy osaavissa käsissä helposti tietomallipohjaisen suunnittelun sivutuotteena.


Helsingin Keski-Pasila muuttuu lähivuosina aivan toisen näköiseksi, kun vanhan ratapihan tilalle nousee kauppakeskus ja tornitaloja. Aluetta halkova Veturitie linjataan uudelleen. Siitä tulee Helsingin keskustasta pois vievä pääkatu, joka alittaa Pasilan keskustakorttelin Triplan tunnelissa.


Tätä uutta uljasta Pasilaa esiteltiin kaupunkilaisille kesäkuussa Pasilan asemalla 3D-teknologian keinoin. Uusi kaupunkikuva projisoitiin seinälle ja virtuaalilasien avulla halukkaat pääsivät kokeilemaan, miltä näyttää mallinnuksen sisällä. Tapahtuman toteuttivat yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja visuaisiointipalvelu 3D Render Oy.


– Halusimme tuoda tulevaisuuden suunnitelmia esille ohikulkijoiden arkipäivään, perustelee johtava asiantuntija Jarkko Räsänen FCG:ltä.


Havainnollisuus syntyy sivutuotteena

FCG:n osuus Pasila-hankkeessa on uuden Veturitien suunnittelu. Kun se tehdään tietomallipohjaisesti, tämä mahdollistaa myös suunnittelun lopputuloksen esittämisen entistä havainnollisemmin.


– Virtuaalimallinnus ja –esittäminen syntyvät tietomallinnuksen sivutuotteena. Ne lähestyvät enemmän todellisuutta kuin perinteisessä suunnittelussa. Sekä suunnittelija että tilaaja näkevät paremmin, mitä on tulossa, sanoo Räsänen.


Tietomallipohjainen suunnittelu on jo tuttua rakennusprojekteissa, mutta infrahankkeissa uudempi asia. Inframalleille on vasta äskettäin julkaistu yleiset vaatimukset.


– On helpompaa kaikille osapuolille, kun menetelmä standardoituu, Räsänen kuvaa.

Infra- ja aluesuunnittelun johtajan Jari Elon mukaan Veturitie on erittäin haastava suunnittelukohde, jonka kaltaisia ei Suomessa ole tehty. Urakkaan kuuluu katusuunnitelman lisäksi myös vesihuollon ja taitorakenteiden suunnittelua.


– Tässä on esimerkiksi pitkä tunneliosuus ja kaksitasoinen kiertoliittymä. Pohjavesi ja geotekniikka asettavat myös omia haasteitaan. Lisäksi tien ja kauppakeskuksen rakentamisen pitää edetä samanaikaisesti rinnakkain, Elo listaa.


Pitkä lista yhteistyötahoja

Uusi Veturitie lähtee rakentumaan tänä syksynä kauppakeskuksen pohjoispäästä ja valmista pitäisi tulla vuosina 2019-20. Hankkeessa on myös mukana paljon tahoja: Helsingin kaupunkia edustaa parikymmentä yhteyshenkilöä muun muassa kaupunkisuunnitteluvirastosta, HSY:stä, HKL:stä, kiinteistövirastosta ja Helenistä. 


Infrahankkeessa tietomallisuunnittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelman ja maastomittauksien perusteella tuotetaan tulevasta tiestä malli, jonka perusteella se suunnitellaan ja toteutetaan. 


– Mallista saadaan havainnekuvat ja piirustukset, kaikki pituus- ja poikkileikkaukset sekä dokumentit. Mallin avulla pystytään myös paremmin tarkastelemaan erityisen haasteellisia kohteita, Elo kertoo.


Tietomallinnuksen avulla erillisten suunnitelmien liitokset on helpompi sovittaa yhteen. Menetelmä helpottaa myös rakennusaikaista tiedonhallintaa. Todellisuus ja suunnitelmat vastaavat paremmin toisiaan. ”Suunnitellaan niin kuin rakennetaan”, kuten Elo tiivistää.


Odottelu ja virheet vähenevät

Räsäsen mukaan suunnittelu muuttuu etupainotteisemmaksi: on otettava hyvissä ajoin kantaa asioihin, jotka ennen on ratkaistu vasta myöhemmin.

– Mutta työmaa-aikaiset odottelut, uudelleensuunnittelu ja virheet vähenevät. Syntyy säästöä, kun asiat on mietitty valmiiksi. Näistä säästöistä kertyy aika suuri rahasumma, joka kompensoi suunnittelun työmäärää, perustelee Räsänen.


Tietomallipohjaisesta suunnittelusta on puhuttu paljon jo vuosituhannen taitteesta asti, mutta menetelmä on yleistynyt hitaanpuoleisesti.

– Menee vielä aikaa, ennen kuin kaikki hankkeet tilataan ja toteutetaan mallipohjaisesti. Mitä isompi ja mutkikkaampi hanke, sitä paremmin hyödyt tulevat esiin, Räsänen sanoo.


Projektinjohtaja Markku Riekko Helsingin rakennusvirastosta myöntää, että tietomallipohjainen suunnittelu on heillä vasta alkumetreillä suuremmissa hankkeissa.

– Mutta pyrimme lisäämään systemaattisesti tietomallinnuksen käyttöä niin, että jatkossa myös kaikki tiehankkeet tietomallinnetaan, Riekko kertoo.

aikamatkalla tulevaisuuden Pasilaan

teksti: Heidi Hammarsten
kuvat: Tomas Westerholm,
3D Render Oy ja Jyrki Vesa


Lisää aiheesta