1/2015

Arvokas anatomiasali uuteen käyttöön

10.9.2015

Pirjo Ranta (vas.) ja Mervi Alaluusua työmaalla. Helsingin yliopiston keskustakampuksella on meneillään tilamuutos, joka koskee erityisesti Kruununhaan kiinteistöjä. Pääsimme tutustumaan historiallisen anatomiasalin peruskorjaukseen.


– Yliopistolla on jo pitkään kiinnitetty huomiota tilakustannusten suuruuteen. Laitokset ovat nähneet sen omissa budjeteissaan ja ovat lähteneet itsenäisestikin selvittämään, missä olisi tiivistämisen varaa, kertoo arkkitehti Pirjo Ranta Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksesta. 


FCG:n tekemä koko keskustakampuksen kiinteistö- ja tilatarkastelu osoitti, että Kruununhaan kiinteistöihin mahtuisi lisää väkeä.


– Pääsimme ratkaisuun, jossa tänne Siltavuorenpenkereelle käyttäytymistieteiden joukkoon tuodaan yliopiston täydennyskoulutusyksikkö ja Avoin yliopisto. Uusia työpisteitä tulee kaikkiaan 170, jolloin kiinteistöjen käyttäjämäärä nousee yli 600 henkilöön, esittelee tilojen kehittämisestä vastaava Ranta.


Kiinteistötarkastelun tuloksena anatomiasali muutetaan Avoimen yliopiston tutkimus-, hallinto- ja opetushenkilökunnan työtiloiksi. Sali on ollut viimeksi liikunnan käytössä.


Alkuperäistä kunnioittaen

Anatomiasali sijaitsee suojellussa Athena-rakennuksessa, joka on yksi parhaiten säilyneitä 1920-luvun sisätilakokonaisuuksia maassamme. Athena rakennettiin alkujaan yliopiston anatomian laitokseksi ja anatomiasali ruumiinavaussaliksi. Rakennus on suojeltu myös keskeisiltä sisätiloiltaan.


Hallimaiseen, lähes kuusi metriä korkeaan saliin tulee työpisteitä kahteen kerrokseen. Keskelle sijoitetaan ”rasiamainen tilaelementti”, jossa ovat kokoustilat, hiljaisen työn tilat ja etäopetustilat. Talotekniikka tuodaan sisään tilaelementin kautta. Salin sisäpinnat ja väritys palautetaan alkuperäistä vastaavaksi.


Suunnitteluun toivat haastetta tilan historialliset arvot, nykyaikaisen toimistoympäristön vaatimukset ja myös akustiikka, toteaa projektipäällikkö Mervi Alaluusua FCG:ltä. 


– Tilaratkaisujen lisäksi olemme tutkineet paljon rakenneratkaisuja ja materiaaleja yhteistyössä rakenne- ja akustiikkasuunnittelijoiden kanssa. Tilaelementin rakenteissa ja pintamateriaaleissa on kiinnitetty erityistä huomiota äänenhallintaan, sillä työympäristön pitää olla rauhallinen. 


Hankkeeseen osallistuva Museovirasto pitää ratkaisuja hyvinä. 


– Tämä on tehty juuri niiden ihanteiden mukaan, kuin näitä vanhoja tiloja tänä päivänä pääasiassa peruskorjataan. Jos joku on uutta, niin se on kalusteenomaista ja modernia. Silloin se erottuu vanhasta ja se voidaan jopa purkaa ilman, että alkuperäiset rakennusosat kärsivät, Ranta luonnehtii.


FCG on vastannut salin arkkitehti-, sisustusarkkitehti- ja rakennesuunnittelusta.


Toiminnallisuus tärkeää

Keskustakampuksen kiinteistö- ja tilatarkasteluun sisältyi kaikkiaan kuusi kiinteistöä. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja tilojen käyttäjien kanssa. 


Tilojen tehokkuus on ollut tärkeä suunnittelutavoite, mutta kyse on myös työyhteisöjen toiminnan parantamisesta. Yhteen sijoitetaan ihmisiä ja yksiköitä, jotka hyötyvät muutosta.


Anatomiasalin ohella isompi korjaus tehtiin Minerva-rakennuksen uudessa osassa, jota vahvistettiin hallinnollisena keskuksena ja uudentyyppisenä oppimisympäristönä. Lisäksi 30 tutkijan ryhmälle toteutetaan avointa monitilatoimistoa, jossa on luovuttu omista työpisteistä. 


– Tässä lähestytään jo palvelumuotoilua, Ranta sanoo.


Muutot marraskuussa


Rakennustöiden odotetaan valmistuvan lokakuussa. Kalustaminen vie noin kuukauden, ja sitten päästään muuttamaan.


Projektiin sisältyy vielä yliopiston hallintorakennus, joka pitää tyhjentää tammikuussa alkavan remontin alta. Kun Avoin yliopisto on siirtynyt Siltavuorenpenkereelle, hallintorakennuksen väki muuttaa näin vapautuviin tiloihin. 


– Kaikki tämä tapahtuu yhden vuoden sisällä. Tappoaikataulu, mutta me onnistumme, kiitos myös Mervin työn. Tämä on ollut iloinen projekti!

Anatomiasali HY ennen


Anatomiasali HY jälkeen

Tilaelementin avulla sovitetaan yhteen historialliset puitteet, uusi tekniikka ja nykyaikaiset työskentelytavat. teksti: Paula Böhling
kuvat: Jarmo Teinilä ja Zhong Chongyi


Lisää aiheesta