2/2012

Uusi Hulevesiopas tulee tarpeeseen

1.10.2012

Sataa, sataa ja – tulvii. Hule­vesien eli rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien aiheuttamat haitat, kuten kaupunkitulvat, ovat viime vuosina lisääntyneet yhdyskuntarakenteen tiivistymisen myötä. Ongelmien voidaan ennakoida yleistyvän entisestään, kun ilmastonmuutoksen aiheuttama sadanta lisääntyy. Tähän tarttuu Kuntaliiton tuore Hulevesien hallinnan opas, jota on neljän vuoden ajan ollut valmistelemassa 40 hengen toimittajaryhmä.

– Putkiviemärien mitoitukset eivät enää riitä nykytarpeisiin, sanoo Hulevesioppaan ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Kunta­liiton yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu. Niinpä opas antaa vesien hallinnalle uudet, myös ääri-ilmiöt huomioon ottavat mitoitusohjeet sekä kokonaisvaltaisen tiedon vaihtoehtoisista järjestelmistä.

Luonto avuksi

– Usein ongelmat voidaan ratkaista käyttämällä hulevesien hallinnassa luonnon­mukaisia, avoimia rakenteita kuten viivytyspainanteita tai -lampia. Uudet kosteikkoalueet voivat myös parantaa luontoarvoja ja lisätä viihtyisyyttä. Asia pitää ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheessa, sanoo maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:n maisemasuunnitteluyksiköstä. Hän on yhdessä Taina Tuomisen ja Eeva Rapolan kanssa työstänyt oppaan kasvillisuusosuutta.

Ohjeet hulevesien hallintamenetelmien suunnitteluun ja mitoitukseen on puolestaan laatinut FCG:n toimialajohtaja Perttu Hyöty verkosto- ja yleissuunnitteluyksiköstä.

Teksti: Anna-Maija Gruber
Kuva: Eeva Eitsi

Hulevesioppaan voi ladata internetistä kunnat.net-sivuilta.


Lisää aiheesta