1/2015

Engelinranta etenee

10.9.2015

Kristiina Koskiaho ja Jan Tvrdý yllättyivät siitä, kuinka kaavavaihtoehdot eroavat toisistaan kuntatalouden kannalta.  Engelinrannan kaupunginosa rakentuu Hämeenlinnan ydinkeskustan kainaloon, Vanajaveden äärelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen osayleiskaavan kesäkuussa. Kaavassa on pyritty taloudelliseen ja tehokkaaseen maankäyttöön.


Engelinrantaa eli Hämeenlinnan Etelärantaa on odotettu liki kaksisataa vuotta. Arkkitehti Carl Ludvig Engelin laatimaan, vuonna 1832 hyväksyttyyn asemakaavaan sisältyi kaikille yhteinen ranta ja rantakortteli alueen etelälaidalla.


Rantasuunnitelma sai kuitenkin väistyä, sillä alue tarvittiin aluksi teollisuuden ja sittemmin kaupan, pysäköinnin ja urheilun tarpeisiin. Nyt on asuinrakentamisen vuoro.


– Paras osa keskustaa on rakentamatta. Toteutamme kaupunginosan, joka tuottaa elinvoimaa koko Hämeenlinnalle ja Suomen kasvukäytävälle, iloitsee Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Koskiaho


Alueen arvo esiin

Kaupunki teetti päätöksenteon tueksi perusteellisen selvityksen osayleiskaavan taloudellisesta kannattavuudesta. 


Kaavan toteuttaminen merkitsee kaupungille kustannuksia, joita syntyy eniten pilaantuneiden maiden kunnostuksesta ja Paasikiventien siirrosta, Koskiaho esittelee lähes 50-sivuisen raportin antia.


– Yhtään uutta kunnan tuottamaa palvelua ei sen sijaan tarvita, sillä alue voi tukeutua olemassa olevaan palveluverkkoon.


Tuloja kaupunki saa tonttien myynnistä sekä kiinteistö- ja tuloverotuksesta. Välillisiä tuottoja on vaikea arvioida, mutta ne ovat huomattavat, sillä kaupungin ja keskustan vetovoima kasvaa merkittävästi, Koskiaho uskoo. 


– Engelinrannalla on valtava imagomerkitys. Keskustan asukasmäärä puolitoistakertaistuu, mikä tuo uusia asiakkaita ja lisää elivoimaa liikkeille. Alueesta tulee myös maamerkki ohikulkijoille – Hämeenlinna huomataan.


Jos jonnekin niin tänne

Palvelutarpeiden ja infrakustannusten kannalta eri kaavavaihtoehdot poikkesivat toisistaan hyvin vähän. Suurimmat kustannuserot havaittiin pilaantuneen maan käsittelyssä. 


Kaavataloudellisesti kannattavaksi yltäisi ainoastaan 3 500 asukasta mahdollistava kaavavaihtoehto. Kaavoittaja päätyi kuitenkin sijoittamaan alueelle 2 600 asukasta. 


– Kuntataloudellisesti kannattavan alueen rakentaminen on tämän kokoisessa kaupungissa vaikeaa, sillä väestö vanhenee ja kestävyysvaje tulee joka tapauksessa, Koskiaho toteaa.


Mutta se, että Engelinrantaa ei rakenneta lainkaan, olisi kaupungille kallein vaihtoehto. Jos rakennetaan pientaloalue jonnekin muualle, niin kestävyysvaje on 50 miljoonaa euroa suurempi. 


– Jos jonnekin rakennetaan, niin keskustaan pitää rakentaa. Tänne palvelujen ääreen.


Rakentamisajan välillisen ja välittömän työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä 4 200 henkilötyövuotta.


Hyvässä hengessä

Selvityksen taloudellisista tarkasteluista vastasi FCG yhteistyössä Rapal Oy:n ja Hadrianus Kehitys Oy:n kanssa. Pilaantueiden alueiden kunnostuskustannukset arvioi Sito Oy.


Prosessi oli tiivis ja vuorovaikutteinen. Asiantuntijat ja päättäjät kokoontuivat yhteen kolme kertaa, minkä lisäksi pidettiin työpajoja ja pienempiä työryhmäkokouksia.


– Asiaan sisältyy suuria taloudellisia intressejä ja poliittista intohimoa. Sellaista ei ole helppo viedä läpi hyvässä ilmapiirissä, mutta tällä joukolla se onnistui. Kiitos FCG – kiitos vetovastuun kantanut Jan Tvrdý, kiitos Riitta EkuriKimmo Haapasalo ja Pauli Santala!

Laki vaatii

Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen.


– Usein selvityksiä on tehty kevyellä menettelyllä, mutta suunta on muuttumassa. Vaikutuksia arvioidaan perusteellisemmin ja useammasta näkökulmasta, kertoo toimialajohtaja Pauli Santala FCG:ltä.


Taustalla on kiristynyt kuntatalous ja tiedolla johtamisen merkityksen kasvu. – Talouden realiteetit vaikuttavat entistä enemmän myös suunnitteluratkaisuihin. Päättäjät haluavat numeroja ja vertailutietoja päätöksenteon tueksi.


Arvio Helsingin yleiskaavan taloudellisista vaikutuksista julkaistaan syyskuussa. Vaalimaan osayleiskaavan vaikutusten arviointi julkistettiin äskettäi


Engelinrannan tekee ainutlaatuiseksi se, millä tavoin sitä suunnitellaan. Arkkitehtien, kaavoittajien, rakentajien ja kaupungin päättäjien lisäksi suunnitteluun osallistuvat aivan tavalliset kaupunkilaiset. kuva: Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunkiteksti: Paula Böhling
kuvat: Jarmo Teinilä ja Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki


Lisää aiheesta