1/2015

Opetuksen kehittämistä Ecuadorissa

10.9.2015

FCG tukee Ecuadorin opetusministeriötä opetuksen laadun parantamisessa ja maan koulutussektorin kansallisessa ja alueellisessa kehittämisessä, erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusasteen opettajan­koulutuksen alueilla. Koulutus on yksi Ecuadorin hallituksen asettamista kansallisista kehittämisprioriteeteista vuosille 2013–2017.


Alkuvuonna 2015 aikana FCG valmisteli Ecuadorin opetusministeriön rahoittamaa Ecuador–Finland Education Programme: Learning Path Approach -hanketta. Hankkeessa on neljä komponenttia, joissa alkuvuonna toteutetun vaiheen aikana valmisteltiin suunnitelmaa pidemmän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke tukee varhaiskasvatuksen ja perusasteen opettajien täydennyskoulutuksen kehittämistä, vahvistaa alueellisten pettajankoulutuskeskusten ja harjoittelukoulujen toimintaedellytyksiä sekä lisää ecuadorilaisten ja suomalaisten yliopistojen opetus- ja tutkimusyhteistyötä.


Koulutuksen laatu vaihtelee suuresti Ecuadorin vaikeakulkuisen maaseudun ja suurten kaupunkien koulujen välillä, ja hankkeen yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perus­opetuksen alueellista tasa-arvoa. Opettajien koulutusta ja työoloja parantamalla voidaan osaltaan lisätä ammatin houkuttavuutta. Lasten oppimistulosten kannalta tärkeä kehittämiskohde on myös kotien tukeminen ja kodin ja koulun välisen yhteistyön parantaminen. Hankkeessa on hyödynnetty suomalaista mallia koti–koulu -yhteistyöstä. 


Suomalaisia opettajankoulutuksen asian­tuntijoita on vieraillut Ecuadorissa kouluttamassa paikallisia opettajia ja varhaiskasvattajia mm. lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kehittämisessä, mikä on yksi hankkeen keskeisiä sisällöllisiä teemoja. Ecuadorilaiset opetusalan asiantuntijat ovat myös käyneet tutustumassa suomalaiseen opetukseen ja opettajankoulutukseen.


FCG:n kumppaneina hankkeen toteutuksessa ovat olleet mukana Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot. Ecuadorin opetusministeriön tavoitteena on käynnistää kolmevuotinen hanke vuoden 2016 alussa. 

teksti ja kuvat: Riikka Vuorela


Lisää aiheesta