1/2015

Neljännesvuosisata Nepalissa

11.9.2015

Maria Notleyn (oik.) ja Auli Keinäsen yhteistyö jatkuu, roolit vain ovat toiset kuin 25 vuotta sitten.Suomen ja Nepalin vesi- ja sanitaatioyhteistyö on ollut erittäin tuloksellista. Puhdas vesi, viemäröinti ja käymälät on saatu miljoonien ihmisten ulottuville.


Oli tosi jännittävää tulla Nepaliin vuonna 1990. Maa oli suljettu ja kulttuuri häiriintymätöntä. Meidät otettiin kuitenkin hyvin vastaan.


Muistan, miten meillä oli vain valkoinen kartta ja valokuvia lähteistä. Mietittiin, että ehkä siellä voisi tehdä kaivoja.


Käymäläkulttuuri puuttui maasta lähes kokonaan, vain muutamassa projektialueen kylässä oli huussi. Tauteja oli paljon, ja koko ajan sairasteltiin.


Näin muistelevat ulkoasiainministeriön (UM) vesialan neuvonantaja Maria Notley ja FCG:n kehityskonsultoinnin johtaja Auli Keinänen ensikokemuksiaan maasta.


Alkamassa oli Suunnittelukeskus Oy:n – FCG:n edeltäjän – ensimmäinen vesi- ja sanitaatiohanke Nepalissa, rahoittajana UM. Silloin Notley ja Keinänen olivat molemmat Suunnittelukeskuksen palveluksessa.


Parempaa elämää maaseudun ihmisille

Suomen vesi- ja sanitaatiohankkeiden avulla on muun muassa turvattu puhdas juomavesi yli miljoonalle ihmiselle, saatu käymälöitä miljoonille, parannettu tyttöjen ja naisten asemaa sekä vähennetty sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoa.


– Ympäristöhygienian taso on nyt aivan toista kuin alkuaikoina. Sen näkee tilastoista ja sen huomaa paikan päällä kulkiessa, Notley kertoo.


Jo alkuvaiheessa käyttöön otettiin toimintatapa, jossa lisätään asteittain paikallishallinnon, kylien ja kyläläisten osallistumista. Se osoittautui hyväksi. Oleellista on ollut naisten mukaan saaminen, koska he hoitavat hygienia- ja sanitaatioasiat. 


– Pienimuotoisuus ja paikallistason osallistuminen on ollut suuri voimavara, Notley arvioi. – Ruohonjuuritason työ kantaa konfliktienkin yli. Elämä maaseudulla jatkuu, vaikka olisi millaista kuohuntaa esimerkiksi poliittisesti.


– Tärkeää on ollut myös alueellisen ja kansallisen hallinnon tukeminen, lisää Keinänen. – Ei ole vain keskitytty käytännön työhön kylissä.  


Katastrofin kohdatessa 

Oman haasteensa Nepalille ja kehityshankkeille tuo tulvien ja maanjäristysten riski. 


Huhtikuun 25. päivänä 2015 tapahtui pääkaupungin, Kathmandun, luoteispuolella yli 8 000 kuolonuhria vaatinut järistys. Toukokuun 12. päivänä koettiin uusi voimakas järistys ja sen jälkeen satoja jälkijäristyksiä. 


Huhtikuun megajäristys on vaikuttanut miljoonien ihmisten elämään. Monet ovat menettäneet kotinsa, perheensä, terveytensä ja elinkeinonsa, kertoo Kathmandussa tapahtumahetkellä ollut Keinänen.


– Projektialueiltamme meni jonkin verran taloja, huusseja hajosi ja ehkä vesijärjestelmiäkin vaurioitui, mutta pääosin säästyttiin vahingoilta. Vesihankkeet mobilisoivat nopeasti hätäapujoukkoja pahimmille alueille.


Tehokasta toimintaa

 UM pitää FCG:n Nepal-hankkeita hyvin innovatiivisina ja tuloksellisina, Notley kertoo. 


Tavoitteet olivat ehkä alussa väljiä, mutta nyt pitää tietää tarkalleen, mitä aiotaan saada aikaan. Tietoa tarvitsee myös Nepalin hallitus, jonka tavoitteena on ”vettä ja sanitaatiota kaikille vuoteen 2020 mennessä”. 


– Meidän hankkeemme sovitetaan kansallisiin ohjelmiin, ja maan hallitus myös rahoittaa hankkeita suurella osuudella. Maakunnat ja kylät laittavat rahaa omista budjeteistaan, ja ihmiset panostavat ainakin työllään. Tämä on edistyksellistä ja tehokasta.


Suomen pitkäaikainen sitoutuminen on ollut Notleyn mielestä erityisen arvokasta. On syntynyt luottamus ja kumppanuus. On voitu rakentaa asiantuntemusta vanhan päälle. On saatu tuloksia.


Hankkeet myös työllistävät, kehitysyhteistyön konkarit muistuttavat lopuksi.


UM:n ja FCG:n Nepal-hankkeissa on työskennellyt tuhansia paikallisia ja kymmeniä suomalaisia sekä muunmaalaisia. Asiantuntijat ja opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden kansainvälistyä.


FCG:n kansainvälinen toimintakin on saanut alkunsa kehityshankkeista: Tansania 1972, Sri Lanka 1980, Nepal 1990...

Nepalissa nyt

FCG koordinoi kahta UM:n rahoittamaa hanketta

  • Kaukolännen vesivarahanke, vaihe II: 2010–2015
  • Länsi-Nepalin maaseudun vesihuolto- ja sanitaatiohanke, vaihe II: 2013–2018. 
Nepal a Nepal b Nepal c

Ylinnä: FCG jatkaa kehitystyötä Nepalissa useilla tahoilla. Hankkeissa 
autetaan kaikkein köyhimpiä.
keskellä ja alinna: Toivottavasti Nepal pääsee pian jaloilleen katastrofin jäljiltä. 


Lisää aiheesta