1/2015

Kehityshanke Mosambikissa

11.9.2015

Maganja da Costan kunnansihteeri Rafique Alfredo João Rassul. 
FCG tekee yhteistyötä Sambesian alueen kuntien kanssa Mosambikissa.


Mocuban ja Maganjan kunnat ovat lähes kolmannesmiljoonan asukkaan kuntia, joiden kanssa FCG tekee yhteistyötä Sambesian alueen kehityshankkeen (PRODEZA II) muodossa vuosina 2010–2015.


Haastattelimme toukokuussa Maganja da Costan kunnansihteeriä Rafique Alfredo João Rassulia, joka siirtyi tehtävään Mocuban kunnan vastaavasta tehtävästä vuoden 2015 toukokuussa.


Molempien kuntien pääelinkeino on maanviljely, Maganja da Costan alueella pää­viljelytuotteena on riisi ja Mocubassa maissi ja pavut. Maapähkinöitä, kookosta ja seesamia viljellään myös laajalti. Molempien kuntien alueella suuri osa väestöstä elää omavaraistaloudessa köyhyysrajan alapuolella viljellen keskimäärin 1–3 hehtaaria viisi­henkistä perhettä kohti.


Rassul kertoi, että Maganja da Costan kunnan budjetti on vuonna 2015 noin 420 000 euroa, joka ei riitä kaikkeen toimintaan ja kunnan onkin päätettävä menojen tärkeysjärjestyksestä. Maganja da Costa on kokenut valtavasti haasteita alkuvuoden aikana: tammikuun rankkasateiden tulvat aiheuttivat satotuhoja ja veivät päätien sillan mennessään. Kunta jäi yli kuukaudeksi ilman liikenneyhteyksiä maan eteläisempiin osiin Mocubassa sattuneen kansallisen valtatien sillan tuhoutumisen vuoksi. Kuten koko Pohjois-Mosambik, Maganja da Costa ja Mocuba olivat ilman sähköyhteyksiä viisi viikkoa vuoden alussa.


Kunnat ovat tehneet yhteistyötä PRODEZA II:n kanssa maanviljelyn arvoketjujen, ruokaturvan ja hyvän hallinnon sekä palvelujen hajauttamisen kehittämiseksi. Hanke on kehittänyt suunnittelun välineitä ja ottanut paikallistalouden kehityksen mallin keskeiseksi kunnan taloussuunnitelmaan (PEDD). Kunnan talousosaston kanssa tehdyn yhteistyön avulla on lisätty maanviljely­teknikkojen määrää ja rakennettu maanviljelijäosuuskunnille varastoja viljan ja lan­noit­teiden säilömistä varten (6 varastoa Maganja da Costan ja 6 Mocuban alueelle).


Yhdessä kunnan infrastruktuuriosaston kanssa on rakennettu 20 kaivoa Maganja da Costan alueelle ja 20 Mocubaan. Molemmissa kunnissa viljelijät osallistuvat säästöryhmiin ja hyötyvät niin maatalous- kuin lukutaitokoulutuksesta. Kuntien paikallisvaltuustoiden osallistujia on koulutettu taloussuunnitelman tekoon osallistumisessa ja vaikuttamisessa.


– Muistan erään yrittäjän Mocubasta, Mugeban alueelta, joka hyötyi yrityssuunnitelman teosta. Hän seurasi suunnitelmaansa tarkasti, ja lopputuloksena oli pysyvä myynti­tiski, josta hän myy peruselintarvikkeita, kertoi Rassul.


Rassulin mukaan Sambesian alueen kunnat voisivat hyötyä yhteistyöstä Suomen kuntasektorin kanssa erityisesti koulutuksen muodossa liittyen kunnan toimintojen suunnitteluun sekä infrastruktuuri- ja matkailuhankkeisiin. Myös kummikuntatoiminta mahdollistaisi kokemusten vaihtoa Suomen ja Mosambikin kuntien välillä.

Maganja Da Costa, tuhoutunut silta

Tammikuun tulvat katkaisivat Maganja da Costan liikenneyhteydet yli kuukaudeksi.teksti: César Luís Tivane
käännös: Eeva Ruuska 
kuvat: César Luís Tivane
ja Eeva Ruuska


Lisää aiheesta