1/2015

Nimityksiä FCG:llä

11.9.2015

FCG Finnish Consulting Group Oy

FM Matti Oosi on nimitetty tietohallintopäälliköksi.


Fcg International

 BBA Alfred Leppänen, Project Director, Proactive Programs

 
FCG Koulutus

 Tradenomi yAMK Johanna Mäki on nimitetty koulutus­sihteeriksi. 


 VTM Anniina Peltola on nimitetty koulutuspäälliköksi.


VTM Jaana Viemerö on nimitetty Sosiaali- ja terveystoimeen koulutuspäälliköksi.

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka

 FT Arto Itkonen on nimitetty Pilaantuneet alueet -toimialan johtajaksi. 


FM Mattias Järvinen on nimitetty Ympäristöselvitykset ja -suunnittelu -toimialan johtajaksi.


DI Pekka Kouri on nimitetty IFI Palvelut -toimialan johtajaksi.


DI Tomi Käiväräinen on nimitetty Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi Lappeenrantaan. 


DI, tradenomi Ilkka Pihlainen on nimitetty Energia- ja ilmasto­palvelut -toimialan johtajaksi. 


TkT Juhani Pirinen on nimitetty Rakennusterveys ja sisäilmasto -toimialan johtajaksi. 


RKM Jarmo Silvennoinen on nimitetty Katu-, tie- ja liikenne­suunnittelu -toimialan johtajaksi.


M.Sc. (Energy), M.Sc. (Environment) Katazina Andrukonyte, Advisor IFI Palvelut Helsinki.


Tekn.kand. Samuli Hyttinen on nimitetty suunnittelijaksi Alueidenkäytön konsultointiin


Helsinkiin.Insinööri (AMK) Marko Issakainen on nimitetty projektipäälliköksi Talotekniikkaan Helsinkiin.


DI Christos Kravvaritis on nimitetty projektipäälliköksi Geotekniikkaan Helsinkiin.


DI Mika Kuronen on nimitetty suunnitteluinsinööriksi Verkosto- ja hulevesisuunnitteluun Helsinkiin.


Insinööri (AMK) Elina Laalo on nimitetty suunnittelijaksi Katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun Helsinkiin.


DI Jenni Nieminen on nimitetty prosessisuunnittelijaksi Laitossuunnitteluun Helsinkiin.


Insinööri (AMK) Heidi Piiroinen on nimitetty suunnittelijaksi Katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun Helsinkiin.


Insinööri (AMK) Erkki Sarvi on nimitetty projektipäälliköksi Katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun Helsinkiin.


DI Mika Strachan on nimitetty suunnittelupäälliköksi Energia ja ilmastopalveluihin Helsinkiin.


DI Hannu Vinnamo on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi Energia- ja ilmastopalveluihin Helsinkiin.


TkK, insinööri (AMK) Katja Virta on nimitetty suunnitteluavustajaksi Alueidenkäytön konsultointiin Helsinkiin.


Insinööri (AMK) Tiia Tolonen on nimitetty suunnitteluinsinööriksi Katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun Jyväskylään.


Arkkitehti Mirjam Hyvönen on nimitetty suunnittelijaksi Alueidenkäytön konsultointiin Kuopioon.


Insinööri (AMK) Joonas Kauppinen on nimitetty Rakennuttamisen projekti­päälliköksi Lappeenrantaan.


YTK, tradenomi Markku Nissi on nimitetty projektipäälliköksi Alueidenkäytön konsultointiin Rovaniemelle.


DI Paavo Kero on nimitetty projekti-insinööriksi Rakennusterveys ja sisäilmastoon Tampereelle.


Insinööri (AMK) Jukka Sandelin on nimitetty asiantuntijaksi Verkosto- ja hulevesisuunnitteluun Turkuun.


Lisää aiheesta