1/2016

Arvoisa lukija

17.2.2016

Ari Kolehmainen

Sote-uudistus ja itsehallintoalue-uudistus jatkuvat nyt maakuntahallinto-uudistuksen nimellä. Uudistuksen keskiössä on kuitenkin sama pääasia: sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen uudistaminen niin, että tulevaan tarpeeseen ja kysyntään kyetään vastaamaan riittävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Samalla muuttuu kuntahallinnon toimiala ja vastuut. Muutos kohdistuu keskeisiin kohteisiin; rakenne, rahoitus, valinnanvapaus, kiinteistöjen omistaminen ja hallinta sekä palvelujen tuottamismallit ja -tavat. Tässä asiakaslehdessä keskitytään valmistelussa olevaan uudistukseen FCG-konsernin palveluvalmiuden ja tuotannon näkökulmasta.


Maan hallitus on asettanut järjestelmäuudistukselle tavoitteeksi palvelujen riittävyyden turvaamisen, asiakkaiden valinnanvapauden vahvistamisen ja tuotta­vuuden parantamisen. Meneillään on mittava valmisteluprosessi ja tulossa on suuri täytäntöönpanoprosessi, minkä jälkeen käyttöönottoprosessi ja lopuksi toiminnan vakiinnuttamisprosessi.


Kun välttämättömät ratkaisut on tehty, on konkreettisen valmistelun aika. Valmistelu on monilla puolin maata jo käynnistynyt. Erikseen ja yhdessä tekemällä saadaan tehokkaasti konkreettista aikaan. 


Paljon voidaan saada aikaan laadun ja volyymien varmistamisen sekä tuottavuuden, asiakasprosessien ja asiakkaiden omahoitoprosessien kehittämisen osalta ilman hallintouudistustakin. Koko järjestelmän muuttaminen vaatii kuitenkin myös palvelujen järjestämistä ja tuottamista ohjaavan hallinto- ja johtamisrakenteen muutoksen. Hallinto- ja johtamisrakenne ei ole ydin, mutta se on välttämätön viitekehys, raami. 


Tuottavuuden nostolla varmistetaan riittävyyttä. Tuottavuuden nostamisessa digitalisaation hyödyntäminen ja toimintamallien tehostaminen on välttämätöntä.


Haluamme kaikella osaamisellamme olla tukemassa Suomessa tarvittavaa ja toteutettavaa sekä julkisten että yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen, prosessien ja rakenteiden välttämätöntä uudistamista. Tavoitteenamme on uudistua sekä asiakkaita varten että asiakkaiden kanssa. Olemme kokenut ja kykenevä uudistaja ja auttaja muutoksissa. 


Tässä asiakaslehdessä tarjotaan, sinulle arvoisa lukija, monipuolinen katsaus siitä, missä FCG on valmis tarjoamaan apuaan ja tuottamaan lisäarvoa.


Toivotan antoisia lukuhetkiä,


Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

15.9.2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija,

11.9.2015