1/2016

Näkökulmia sote-uudistukseen

15.2.2016

Meneillään olevan sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Millaisia toimintamalleja kehitetään eri puolella maata? Kuinka tulevaisuus nähdään Kunta­­liitossa ja FCG:llä?

Hallituksen linjauksen mukaan vastuu julkisten sosiaali- ja terveys­palvelujen (sote) järjestämisestä siirtyy vuoden 2019 alussa kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille itsehallintoalueille. Itsehallintoalueet voivat tuottaa alueensa palvelut itse, tai ne voivat käyttää palvelujen tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita.

Teksti: Paula Böhling
Kuva: Ari Andersin


Lisää aiheesta