1/2016

Palvelisiko yhtiömalli parhaiten

15.2.2016

Minusta koko sote-uudistus lepää viime kädessä sen varassa, että osaamme tehdä ratkaisuja, jotka kansalaiset hyväksyvät, Rauno Ihalainen sanoo.


Pirkanmaalla on tekeillä laaja selvitys erikoissairaanhoidon yhtiöittämisestä. 


Taustalla on tuore Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen.


– Haemme tuotantomuotoa, joka palvelee parhaiten strategisia tavoitteitamme. Millä tavalla palvelutuotanto järjestetään mahdollisimman tehokkaasti, hyvin ja asiakaslähtöisesti – siitä on kysymys. Jos yhtiömuotoinen toiminta näyttää sellaiselta, että tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten sen kautta, niin silloin on syytä selvittää sitä vaihtoehtoa, totta kai.


Pirkanmaalla on jo ennestään kokemusta julkisten terveyspalvelujen tuottamisesta yhtiömuotoisesti. Tekonivelsairaala Coxa Oy on toiminut yli kymmenen vuotta ja Tays Sydänsairaala useita vuosia. Fimlab Laboratoriot Oy palvelee paitsi Pirkanmaata myös Keski-Suomea ja Kanta-Hämettä.


– Kokemukset ovat olleet hyviä sekä asiakkaiden että omistajien näkökulmasta. Yhtiöt ovat toimineet tavoitteellisesti ja tuloksellisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. 


Tältä pohjalta päädyttiin selvittämään, voitaisiinko yhtiömuotoinen toimintatapa laajentaa koko julkiseen erikoissairaanhoitoon Pirkanmaalla.

Monta näkökulmaa

Ihalainen arvelee, että sote-uudistuksen myö­tä ”julkista erikoissairaanhoitoa haastetaan ennen kaikkea yksityisen palvelutuotannon puolelta”.


– Peräänkuulutetaan, että pitäisi olla samalla viivalla. Jos näin halutaan olevan, niin miksi ei sitten julkisella puolellakin voisi olla yhtiömuotoista toimintaa


– Jos yhtiöittämiseen mennään ja vaikkei mentäisikään, niin haluamme olla vahva toimija omalla alueellamme, ja myös valtakunnallisesti. Niinpä toimintatapoja ja toiminnan organisointia täytyy miettiä siitäkin näkökulmasta.


Ihalainen muistuttaa, että kyse on veroeurojen käytöstä, joten asialla on myös eettinen puoli. 


– Raha pitää käyttää mahdollisimman hyvin – tuottavasti mutta myös vaikuttavasti, niin että työ tuottaa terveyttä kansalaisille.

Ennakoivaa mietintää

Ihalainen korostaa, ettei nyt puhuta ulkoistamisesta tai yksityistämisestä. Yhtiö olisi julkisessa omistuksessa, kuten nykyisetkin yhtiöt – omistajia olisivat joko nykyiseen tapaan kunnat tai sitten itsehallintoalue


– Tämä on uudenlaista ajattelua, joka saattaa herättää tarpeettomia pelkoja ja mielleyhtymiä siitä, että oltaisiin tekemässä jotain sote-hengen vastaista. Siitä ei missään tapauksessa ole kysymys. Sote-uudistuksessahan julkiselta puolelta juuri edellytetään toiminnan tehostamista ja uudenlaisia innovaatioita. Meidän mielestämme tämä on sellainen.


Yhtiöittäminen olisi Ihalaisen mukaan linjassa valtakunnallisen sote-uudistuksen ja myös 3 miljardin euron taloudellisten vaikutusten kanssa. – Summa on valtava. Sen eteen pitää todella tehdä jotain, ei se synny odottelemalla.


– Valtakunnalliset sote-linjaukset tehdään Helsingissä, mutta käytännön ratkaisut täytyy tehdä tulevilla itsehallintoalueilla ja nykyisten toimijoiden toimesta. Yhtiöittämisselvitys on osa sitä kokonaisuutta, ennakoivaa asioiden mietintää


Selvitys valmistuu elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen on lopullisen arvioinnin aika.


Teksti: Paula Böhling
Kuva: Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta