1/2016

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle

15.2.2016

FCG vahvistaa osaamistaan terveydenhuollon johtamisjärjestelmien toimittajana ja konsulttina ostamalla DRG Medical Systems Oy:n, DMS:n koko osakekannan. DMS on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen erikoistunut asian­tuntijayritys. Sen keskeiset tuotteet ovat APR (Avohoidon potilasryhmitys), ja EPR (terveydenhuoltojärjestelmän episodiryhmittely).

– FCG:llä on ainutlaatuinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana ja ratkaisutoimittajana. Tällä kaupalla vahvistamme erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen tuotteistukseen ja siinä käytettäviin luokituksiin ja tiedon analysointiin liittyvää asiantuntemustamme: samalla vahvistamme myös FCG:n terveydenhuollon osaamisen tiimiä, konsernijohtaja Ari Kolehmainen toteaa.


FCG:n pidemmän aikavälin tavoitteena on yhdistää potilasluokittelujärjestelmät palvelemaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää. Ensivaiheessa FCG:n hallinnoima pDRG™ (perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelujärjestelmä), sekä APR ja EPR sulautetaan yhdeksi järjestelmäksi. FCG ylläpitää myös erikoissairaanhoidon NordDRG-järjestelmää, jota hyödynnetään jatkossa perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan ryhmittelyssä. Sosiaalihuollon potilasluokittelujärjestelmän kehitystyö on sekin jo aloitettu FCG:ssä.


– Asiakkaamme – sairaanhoitopiirit, tulevat maakunnat, kunnat ja palveluiden tuottajat – saavat tarvitsemansa tiedon toiminnan ja talouden johtamiseensa jatkossa yhteensopivana ja yhdestä osoitteesta. Kaikki tämä tieto on ratkaisevan arvokasta, kun maakunnissa ryhdytään suunnittelemaan palveluiden järjestämistä ja tasoa, jolla ne tarjotaan asiakkaille, Ari Kolehmainen määrittelee.


– Syntyvän ohjausjärjestelmän keski­össä on asiakas palvelutarpeineen.

DMS:n asiakkaiden asema ei muutu: se paranee

Kaupan myötä DRG Medical Systems Oy:n henkilöstö siirtyy FCG Konsultoinnin palvelukseen. Asiakas- ja yhteistyösopimukset jatkuvat nykyisillä ehdoillaan.


– DMS:n nykyisten asiakkaiden palveluihin kauppa ei vaikuta mitenkään. Näin sanoo DMS:n toimitusjohtaja Outi Elonheimo, joka jatkaa FCG Konsultoinnin palveluksessa tutkimusjohtajana.


Toiminnan ja talouden suunnitteluun käytettävä tietosisältö paranee tulevaisuudessa, kun FCG alkaa tuottaa kunnille ja maakunnille luokitustiedon pohjalta alueellista episodiryhmiteltyä potilas- ja toimintatietoa EPR:n ja pDRG:n episodiryhmittelyjen parhaita puolia hyödyntäen.


– Pian on koossa sisällöltään luotettava ja erilaisiin johtamisen tarpeisiin sujuvasti toiminta- ja kustannusraportteja tuottava kansallinen sote-palveluiden tietojärjestelmä. Kun tähän saadaan vielä yhdistettyä luotettavat vaikuttavuusmittarit, alkavat tulevien sote-alueiden tuotannon suunnittelussa ja seurannassa tarvittavat tietotyökalut olla kasassa, Elonheimo määrittelee.

Mats Brommels näkee myös pohjoismaisen mahdollisuuden

– Voimien yhdistäminen nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon valmistaudutaan Suomessa, on myös meidän kannaltamme järkevää, sanoo DMS:n hallituksen puheenjohtaja Mats Brommels


– Kun rakennetaan yhdistettyä alueellista palveluorganisaatiota, tarvitaan kattava tieto- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla pystytään hallitsemaan saumattomat palveluketjut ja varmistamaan että potilaiden ja asiakkaiden tarpeet ja palvelujen tarjonta kohtaavat. Keskiössä on silloin EPR.


Myös muissa Pohjoismaissa on sosiaalihuollon, vanhustenhuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnan parantaminen suuri haaste.


– Mikäli integraatio jää ”virtuaaliseksi” kattavaan episodiryhmitykseen perustuvan tieto- ja johtamisjärjestelmän merkitys on vielä suurempi, Brommels huomauttaa.

Teksti: Eeva Kokki ja Jaanaliisa Kuoppa
Kuva: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta