1/2016

Kuntaosaamista yrityksille, yritysosaamista kunnille

15.2.2016

Kuntien ja yritysten toiminta lähestyy toisiaan montaa eri kautta. Uudessa tilanteessa tarvitaan uusia taitoja, kuten omistajaohjausta ja hankinta­osaamista.

Kuntamaailma on muuttunut ja kuntien rajapinnassa on koko ajan enemmän yritystoimintaa. Lisäys syntyy kahta kautta: toisaalta kunnat yhtiöittävät liikelaitoksiaan muun muassa kilpailulainsäädännön takia, toisaalta yhä enemmän palveluita ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta.


Muuttuva tilanne vaatii uudenlaista osaamista kaikilta osapuolilta. Keskeistä on esimerkiksi yritysten omistajaohjaus.


– Tampereella on omistajaohjausta kehitetty määrätietoisesti jo pitemmän aikaa. Se on oppimisprosessi, jossa edetään vähitellen ja tässä on onnistuttu hyvin, arvioi Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälä (kuvassa).


Särkänniemelle Tampereen kaupunginvaltuusto on määritellyt keskeiset tavoitteet ja myös yhtiön hallituksella on tärkeä rooli.


– Tavoitteet ovat sekä numeraalisia, toiminnallisia että laadullisia. Ne keskittyvät oleelliseen eikä niitä ole liikaa. On helppo toimia, kun tietää mihin pitää pyrkiä. Keinot, joilla ne saavutetaan, ovat yrityksen hallituksen ja toimivan johdon vastuulla, kuvaa Seppälä.


Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien ulkoisten hankintojen osuus on noussut jo 17 miljardiin euroon, samaan kokoluokkaan kuin niiden 20 miljardin euron henkilöstömenot.


– Sosiaali- ja terveyspuolella on jo runsaasti kuntiin liittyvää liiketoimintaa, kuten vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen palveluita. Sote-uudistuksen edetessä näitä tulee yhä lisää.  Muina esimerkkeinä voi nostaa vaikkapa jätehuollon tai vuokrataloyhtiöt, kuvaa FCG:n toimialajohtaja Jari
Koivisto


Ennen nykyistä tehtäväänsä Miikka Seppälä vastasi tilaajajohtajana Tampereen ulkoisista hankinnoista. Sillä puolella haasteena on hänen mukaansa usein tilaajan ja tuotteiden tai palveluiden tarjoajan välinen kommunikointi.


– Hankintalain mutkien takia ei aina hahmoteta, mikä on mahdollista ja mikä ei. Pitäisi pystyä hahmottamaan, mitkä ovat tilaajan oikeat tarpeet ja mitkä taas oleelliset asiat tuotteessa tai palvelussa, niin ettei tilaaja hautaudu kaikkien määräysten ja teknisten seikkojen alle, Seppälä sanoo.


FCG on jo pitempään tarjonnut koulutusta yritysmaailmaan siirtyvälle kuntaväelle. Nyt se vastaa muuttuviin tarpeisiin entistä laajemmin uuden Yrityskoulutus-alatoiminimen alla.


– Olemme vahva kuntapuolen osaaja ja johtava kunnallisalan kouluttaja. Siksi osaamme opastaa kuntien erityispiirteissä myös yrityksiä, jotka haluavat toimia kuntakentässä, kertoo Yrityskoulutuksesta vastaava Koivisto.


Tarvittava tieto on usein toimialakohtaista. Siihen kuuluu esimerkiksi hankinta- ja kilpailutusosaamista, tietoa siitä, kuka asioista päättää sekä toimialan juridiikkaa ja vastuukysymyksiä.

Teksti: Heidi Hammarsten
Kuva: Kimmo Torkkeli


Lisää aiheesta