1/2016

Lääkärijohtaja

15.2.2016

– Ajatuksiani johtajuudesta ja elämästä kuvaavat hyvin J. W. Goethen sanat: 
”Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.”On sydäntäni lähellä miettiä, miten tieto saadaan yöty­käyttöön. Tieto ja tiedon kerääminen ei saa olla itsetarkoitus. Tiedon pitää aina jalostua johonkin toiminnan, yksilön ja yhteisön hyväksi, pohtii FCG:nlääketieteellinen johtaja Petri Kivinen.


Petri Kivinen on yleislääketieteen erikoislääkäri ja hallintotieteiden kandidaatti, jota kiinnostavat paitsi sote-uudistuksen toteutus niin myös johtaminen, tietojärjestelmät ja tiedon hyödyntäminen kokonaisuuksien optimointiin. 


Kivinen on työskennellyt tutkijana, lääkärinä, asiantuntijalääkärinä ja avoterveydenhuollon ylilääkärinä. Joulukuussa hän aloitti lääketieteellisenä johtajana FCG:llä.

Tieto ja kokemus hyötykäyttöön

– Uusi suunta on monen pohdinnan tulos. Piti analysoida, onko tässä mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin ja tulin siihen tulokseen, että on. Muutos tapahtuu nyt eikä vuosien päästä.


Olen tehnyt käytännön töitä eri organisaatioissa yli 15 vuoden ajan. Näin, kuinka järjestelmää pitäisi muuttaa, mutta en kyennyt vaikuttamaan siihen.


Uudessa tehtävässäni pyrin välittämään kokemukseni ja näkemykseni eteenpäin – viemään hyvät ja jalostettavat asiat hyödyksi muille. On arvojeni ja elämän­filosofiani kannalta tärkeää, että sote-tietoa käytetään ja hyödynnetään oikealla tavalla. Siinähän ollaan tietyllä lailla kansallisen aarteen kanssa tekemisissä. 


FCG on tässä asiassa ikkunapaikalla usean muun toimijan ja tahon kanssa. 


Kehittäminen ei ole taikatemppu eikä helppo asia, vaan se on systemaattista tekemistä palanen kerrallaan. Tietoa hyödyntäen ja tiedolla asiantuntijuutta johtaen. 


On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei kaikkea voi eikä tarvitse tietää. Oleellista on kokonaisuuksien hallitseminen eli että tietää, mistä ja miten tieto on saatavissa.

Palvelevalla asenteella

– Haluan olla palveleva johtaja. Palveleva johtajuus, servant leadership, on ehkä terminä vähän vanhanaikainen, mutta se sisältää olennaisen ajatuksen:


Pitää kyetä palvelemaan organisaatiota, jotta organisaatio kykenee palvelemaan asiakasta.


Kun organisaatioon tuodaan asiakasnäkemystä, voidaan paremmin löytää organisaation potentiaali.


Tämä koskee myös asiakassuhteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujemme ja palvelujemme tulee perustua erittäin vahvaan toimialatuntemukseen. Meidän tulee kyetä ymmärtämään asiakkaan haasteet ja omata mahdollisimman valmiita ratkaisuvaihtoehtoja, joista asiakkaamme voivat valita juuri heidän toimintakulttuuriinsa soveltuvimpia etenemistapoja.


Oleellista on yhdessä tekeminen ja avoin halu tehdä yhteistyötä. Siinä ovat onnis­tumisen edellytykset.


Mottoni on: yhdessä tehden, yhteisen päämäärän hyväksi, yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Koen sen toimivan myös tässä yhteydessä – niin asiakaspalvelussa kuin oman organisaation sisällä. 


Ydinosaamiseni on sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta haluan tuoda käytännön kokemusta ja näkemystä koko FCG:lle. Konsernin jokaisessa yhtiössä on osaamista, joka voisi viedä sote-kokonaisuutta eteenpäin.

Tasapainossa

– Olen tottunut ottamaan vastuuta tekemisistäni nuoresta pitäen. Sen mitä teen, pyrin tekemään kerralla niin, ettei tarvitse perästä päin miettiä, miten asiat tuli tehtyä. Toivon, että tämä välittyy myös asiakkaiden suuntaan.


Työ on osa persoonaani. Jos työ vaatii, niin persoona pistetään peliin ja työtä tehdään vaikka yötä myöden. Perhe on aina ymmärtänyt tämän. Kun on aika, jokainen meistä ottaa oman tilansa.


Haluan kuitenkin olla armollinen itselleni. Me jokainen elämme ainutkertaista elämää. Siksi on tärkeää piirtää oma viivansa sellaisena, että voi illalla lampun sammuttaessa sanoa: kiitos tästä päivästä, toivottavasti huomenna olisi yhtä hyvä.


Jos ei ole tasapainoa, ei sitä pysty muillekaan jakamaan. 

Teksti: Paula Böhling
Kuva: Markus Aspegren


Lisää aiheesta