1/2016

Lainsäädäntö muuttuu, tunnetko paikkasi?

15.2.2016

Kuntien eri toimijoiden väliset yhteistyösuhteet menevät uusiksi sekä soten että jo sitä ennen muuttuvan lainsäädännön takia.

Yhteistyö on päivän sana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koko sote-uudistuksen tausta-ajatuksena on integraation parantaminen sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä. Entistä tiiviimpää yhteistyötä edellyttää myös uusi lainsäädäntö, joka astuu voimaan jo ennen kuin sote-rakenteet valmistuvat.


Monet keskeiset lait ovat muuttumassa tai muuttuneet ja tulossa voimaan: sosiaalihuoltolaki, erityishuoltolaki ja lastensuojelulaki.


– Yhteistyö vaatii, että eri ammattiryhmät tuntevat lainsäädännön, tietävät mihin se velvoittaa ja mikä on lainsäädännön päämäärä. Valitettavasti tällä hetkellä yhteistyö ei ole vielä juurikaan konkretisoitunut, vaan jäänyt fraasitasolle, sanoo FCG:n sosiaali- ja terveystoimen koulutuspäällikkö Jaana Viemerö (kuvassa).


Samaa mieltä on myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.


– Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ei ole oikeasti aitoa yhteistyötä. Vaikka monet lait velvoittavat yhteistyöhön, se on osoittautunut uskomattoman vaikeaksi, sanoo Puustinen-Korhonen.

Sillat rakennettava uudelleen

Samalla kun sote-rakenteet siirtävät sosiaali- ja terveydenhuollon uusille itsehallintoalueille, katkeavat yhteydet kuntiin toisaalla.


– Kuntiin jäävät edelleen esimerkiksi varhaiskasvatus- ja nuorisotoimi, joilta edellytetään yhteistyötä sote-alueen sosiaalitoimen kanssa. Mitä tarkoittaa esimerkiksi päivähoidon työntekijöille, että lastensuojelu toimiikin sote-alueella? Tällaiset sillat täytyy rakentaa uudelleen, Viemerö pohtii.


Puustinen-Korhonen arvioi, että parhaimmillaan sote auttaa ratkaisemaan lastensuojelun ongelmia kuten yksittäisten työntekijöiden ylikuormitusta.


– Laajempi väestöpohja tuo lastensuojelutyöhönkin leveämmät hartiat. Työn­tekoon saadaan moniammatillisia tiimejä sekä hankintojen ja kilpailutusten tekemiseen lisää kompetenssia, kuvaa Puustinen-Korhonen.

Ensin hahmotettava kokonaisuus

FCG:n koulutus auttaa Viemerön mukaan sekä hahmottamaan muuttuvaa sosiaali- ja terveysalan kokonaisuutta että perehtymään sen yksityiskohtiin.


– Seuraamme tarkasti mitä tapahtuu ja missä, mitä päätetään ja ketä se koskee.


Sitä mukaa kun sote-uudistus etenee, myös koulutuksen painopisteet muuttuvat. Ensin pitää ottaa haltuun kokonaisuus, jotta voi hahmottaa oman roolinsa siinä.


– Aluksi hallinnon täytyy saada selkeä näkymä siitä, mitkä tehtävät tulevat itse­hallintoalueille ja miten asioita koskevat päätökset syntyvät. Myös luottamushenkilöiden ja virkamiesten väliset suhteet muuttuvat. Tulee uusia luottamushenkilöitä, joilla on tärkeä rooli, kun poliittisesti linjataan, miten palvelut tuotetaan, Viemerö kuvaa. 

Tekstit: Heidi Hammarsten 
Kuva: Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta