1/2016

Kokenut konsultti käytettävissä

15.2.2016

Muutos tuo jokaiselle meistä oppimis- ja kehittymishaasteita, mutta yhdessä niistä selvitään, Ari Kolehmainen vakuuttaa. 

FCG:llä ja sen edeltäjillä on kymmenien vuosien kokemus julkisen hallinnon kehittäjänä ja uudistajana. Nyt noin puolet FCG-konsernin toiminnasta on suomalaista paikallishallintoa.


– Kuntahallintoa on vuosikymmenien kuluessa tuettu kehittymisessä ja myös rakennemuutoksissa, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.


Hän näkee, että kunnilla on jatkossakin tärkeä rooli ja vastuu yhteiskunnassa. Niiden rinnalla itsehallintoalueet ovat tulevaisuudessa volyymiltaan vähintään yhtä suuri toimija ja potentiaalinen asiakaskunta. 


– Me pystymme kokemuksemme pohjalta tukemaan molempia sekä muutoksen aikana että sitten, kun ollaan uudessa rakenteessa, Kolehmainen sanoo luetellen esimerkkejä: strategiat, johtamisjärjestelmät ja johtamista tukevat informaatiojärjestelmät, palvelujen tuotteistus ja palveluprosessit, kustannusten hallinta ja tuottavuus, elinkeinopolitiikat, rakenteiden muutos, toimitilat, digitalisaatio, henkilöstön täydennyskoulutus ja kansainvälistyminen. 


Kolehmainen uskoo, että valinnanvapauden laajeneminen lisää palvelujen järjestämisvastuussa olevien organisaatioiden haasteita.


Yritysostoilla osaamistaan laajentanut FCG kykenee tukemaan myös muodostuvien uudenlaisten kokonaisuuksien, arvoverkkojen, hallintaa.


– Autamme hahmottamaan kokonaisuuksia ja löytämään kehityskohteet, joihin kannattaa pureutua, Kolehmainen kuvailee.


Yhteistyö Kuntaliiton kanssa auttaa osaltaan tulevaan varautumisessa.


FCG haluaa olla uudistuvan paikallishallinnon, itsehallintoalueiden ja uudistuvan soten uudistuva kumppani.

Teksti: Paula Böhling
Kuva: Markku Lempinen


Lisää aiheesta