1/2016

Löydä oma MAPGETS-sovelluksesi

15.2.2016

MAPGETS-alustalle syntyy koko ajan uusia sovelluksia, jotka hyödyntävät avointa dataa ja 3D-aineistoja.

Viime syksynä julkaistun virtuaaliympäristön MAPGETS-portaalin päälle on syntynyt runsaasti sekä FCG:n että yhteistyökumppanien sovelluksia. Ne tarjoavat entistä helpompia tapoja päästä käsiksi tietoon ja uusia mahdollisuuksia soveltaa sitä.


– Ensimmäiset  keihäänkärkisovellukset ovat meidän tekemiämme. Tuomme sisään ensimmäiset sovellukset, joilla kunnat ja kaupungit voivat kehittää ja tehostaa toimintaansa, kuvaa MAPGETSin tuotepäällikkö Anssi Savisalo FCG:ltä kehitystä.


MAPGETSin kehittämistä on tukenut myös 6aika, kuuden kaupungin yhteishanke, joka edistää avointa dataa, avoimia innovaatioalustoja ja avointa osallisuutta. Hankkeen ohjausryhmään kuuluva projektipäällikkö Heikki Huhmo Oulusta näkee MAPGETSin katalysaattorina vauhdittamassa virtuaalikaupunkeja ja 3D-kehittämistä.


– MAPGETS tarjoaa oivan innovaatioalustan: se yhdistää kaupunkien avaamaa dataa, visualisoi sen kartan kautta ja lisäksi tarjoaa innovaatioympäristön, johon saadaan yrityksiä mukaan luomaan uutta, summaa Huhmo.

FCG CityInfo – kunnan kaupunkimallipalvelut yhdessä paketissa

CityInfo-sovellus on kaupunkien ja kuntien tiedonjakoa helpottava palvelu. CityInfolla voidaan jakaa tietoa kaupunkien omista järjestelmistä eri toimijoille kaupunkien sisällä ja niiden ulkopuolella. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kaavatilanne, rakennushankkeet, palvelut, tietomallit ja muu ympäristötieto.


– CityInfo-sovellus mahdollistaa kalliilla ostetun ja ylläpidetyn tiedon helpon saavutettavuuden ja käsittelyn, summaa Anssi Savisalo.

FCG Atlas – uusi käyttöliittymä tietokantatietoon

FCG Atlas tarjoaa uudenlaisen selainkäyttöliittymän tietokannassa olevaan tietoon.


Esimerkiksi Suomenlinnan kartasta voi klikkailla auki historiallisia dokumentteja ja muuta tietoa, joka liittyy saaren historiallisiin kohteisiin.


– Atlaksen avulla tähän tietoon pääsee käsiksi, vaikka ei olisi tietokanta- tai paikkatietoasiantuntija. Historiallisten dokumenttien lisäksi FCG Atlaksesta löytyy kartat, raportit, 3D-mallit ja päälle saa vielä yhdistettyä Helsingin kaupungin johtokartan ja muut ulkoiset aineistot, kuvaa FCG Atlaksen tuotevastaava, arkkitehti Jussi Partanen.

Virva3D – rakennus­valvonta ja kaupunki­mallien päivitys yhdessä

Virva3D tarjoaa virtuaalisen vuorovaikutus­ympäristön rakennusten suunnittelijoille, omistajille ja rakennusvalvonnalle suunnittelutyön eri vaiheissa. Samalla se mahdollistaa myös kaupunkien 3D-mallien pitämisen ajantasaisina.


– Kun suunnittelija tekee 3D-mallin, tämä malli päivittää myös kaupunkimallia, mikä onkin ainut järkevä tapa ylläpitää sitä. Nykyisin suunnittelutieto häviää tietyn ajan kuluttua, Virvan avulla se laitetaan talteen ja hyödynnetään, kertoo Sova3D Oy:n toimitusjohtaja Petri Kokko.


Virva3D:n ensimmäinen pilottiasiakas on Vantaan kaupunki. Kokeiluprojekti kestää tammikuusta 2016 vuoden loppuun.


Maptionnaire – kysely­tiedon visualisointia karttapohjalla

Maptionnaire on Mapita Oy:n pilvipalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä karttapohjaisen kyselyn ja vuorovaikutusalustan missä päin maailmaa tahansa.


– Työkalun avulla asiakas pystyy rakentamaan kyselyn, julkaisemaan sen selainpohjaisesti niin että se skaalautuu kaikkiin mobiililaitteisiin. Kyselyeditorissa kyselyä voi hallinnoida ja visualisoida, analyysityökalussa taas voi käsitellä kertynyttä kyselyaineistoa, kertoo Mapitan kehitysjohtaja Maarit Kahila.


Maptionnaire-kyselyn tulokset on nyt mahdollista tuoda MAPGETS-alustalle ja visualisoida ne 3D-karttaympäristössä. Seuraavana askeleena suunnitellaan, että koko kyselyn voisi toteuttaa MAPGETSin avulla.


Mapitan ja MAPGETSin asiakasryhmä on suurelta osin yhteistä: kuntia, kaupunkeja ja konsulttiyrityksiä.


– Suurin asiakasryhmämme on kaupunkisuunnittelupuolella, missä on kova tarve tämäntyyppiselle tiedolle. Kyselyt mahdollistavat asiakkaiden kuulemisen ja vuorovaikutuksen esimerkiksi tietyn kehitysprojektin eri vaiheissa, toteaa Kahila.

AVE – digitalisoitua konsultointipalvelua

AVE perustuu FCG:n tietokantoihin ja laskentamalleihin, joilla tehdään budjetteja ja lasketaan kustannuksia kuntataloutta varten. Tähän asti tietokannat ja mallit ovat olleet konsulttien käytössä, mutta verkkosovelluksen avulla konsulttiliiketoiminta digitalisoituu ja käyttäjä pääsee suoraan tiedon äärelle.


– Saamme tämän pitkäaikaisen osaamisen valjastettua sovelluskäyttöön. Tästä on juuri käynnistynyt myös kaupunkien ja kuntien verkostohanke, kertoo Anssi Savisalo.

Tervetuloa kuluttaja­palveluiden kehittäjät

Alkuvaiheen sovellukset on tietoisesti suunnattu ammattikäyttäjille. Savisalo toivottaa myös kuluttajapalveluita tekevät kehittäjät tervetulleiksi alustalle.


Heti alkuvaiheessa on selvinnyt, että sovelluksille riittää kyllä kysyntää.

– Sovelluksille on selkeä tarve, kun kunnat uudistavat toimintatapojaan. Yhteydenottoja on tullut runsaasti, kertoo yhteistyökumppani Adminotechin toimitusjohtaja Tommi Hollström.

Brandphoto Fcg Premium 0132


FCG:n Käpylän toimitilojen innovaatiohuoneessa on seitsemän metriä pitkä esittelyseinä, jolla voidaan esittää stereokuvaa ja 3D-mallinnuksia. Innovaatiotila antaa uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tilasuunnitelmien tarkasteluun.


Teksti: Heidi Hammarsten
Kuvat: Markku Lempinen ja
Jonne Nauha
Karttakuvat: © MAPGETS


Lisää aiheesta