2/2012

FCG-uutisia maailmalta

1.10.2012

Näkymä Andeilta


Ruoppaustoimintaa Filippiineillä


Yllä: FCG toteuttaa Andeilla kahden ulkoministeriön rahoittaman ympäristö­konsultointiin liittyvän hankkeen väliarvioinnin.

Alla: FCG arvioi suomalaisen ruoppausteknologian soveltuvuuden Filippiineille. Paikallista ruoppaustoimintaa pyritään kehittämään ympäristön kannalta entistä kestävämpään suuntaan.

Suomalainen ruoppausteknologia toimii myös Filippiineillä

FCG voitti vuonna 2011 ulkoasianministeriön kilpailuttaman raamisopimuksen Suomen valtion tukemien ympäristöalan korko­tukiluottojen arvioinnista. Kesän 2012 aikana FCG International Oy:n kolmihenkinen tiimi arvioi ja totesi onnistuneeksi hankkeen, jossa vietiin ruoppauslaitteistoa ja teknistä osaamista Filippiineille vesiväylien kunnon kohentamiseksi.

Filippiinien saarivaltion maantieteellisen sijainnin ansiosta matalassa vedessä operoiville ruoppaajille on tarvetta ja käyttöä. Arviointitiimi koostui sosio-ekonomistista, ympäristöasiantuntijasta sekä Filippiinien paikallishallinnon ja rannikkoluonnonvarojen asiantuntijasta. Tiimi suositteli loppuraportissaan muun muassa, että Suomen valtio tukisi myös tulevaisuudessa kalustohankintoja, mutta lisäisi investointien oheen enemmän teknisen osaamisen vientiä, jotta paikallista ruoppaustoimintaa saataisiin kehitettyä ympäristön ja yhteiskunnan kehityksen kannalta entistä kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan.

FCG avasi toimipisteen Serbiaan

FCG:n Balkanin toiminta laajenee. Alueella pitkään toiminut FCG on avannut uusimman toimipaikkansa Belgradiin.

Toimipaikka avattiin kahdesta syystä: olemme toimineet pitkään Balkanilla ja lähialueilla kansainvälisissä kehityshankkeissa ja paikallinen läsnäolo takaa kasvavalle asiakaskunnallemme joustavampaa palvelua alueella, toteaa FCG International Oy:n toimitusjohtaja Anette Vaini-Antila.

FCG:n Serbian toimipaikan johtajana on aloittanut Rade Glomazic, jolla on yli viidentoista vuoden kokemus kansainvälisistä liiketoiminnan kehityshankkeista Serbiassa , Montenegrossa ja lähialueilla.

FCG arvioi ympäristöhankkeiden toteutusta Andeilla ja Laosissa

FCG toteuttaa ulkoasianministeriön rahoittamien, Andien alueen maissa toteutettavan kahden eri kehityshankkeen, ”Energy and Environment Partnership Programme” ja ”Sustainable Forest Management Programme”, väli­arvioinnin syksyllä 2012.

Energia- ja ympäristökumppanuushankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden ja puhtaiden teknologioiden käyttöä, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja edistää turvallisen, kestävän ja kohtuuhintaisen energian saatavuutta etenkin köyhillä maaseutualueilla Andien maissa.

Metsäohjelman tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta Andien alueella, poistaa erilaisia kehityksen pullonkauloja sekä julkisella että yksityissektorilla, sekä lisätä innovaatioita ja niiden käyttöönottoa metsäsektorilla.

Väliarvioinnissa analysoidaan näiden ohjelmien toteutusta ja vaikutuksia ja annetaan toiminnallisia ja strategisia suosituksia sekä parannusehdotuksia hankkeen jatkototeutusta varten.

FCG toteuttaa myös Laosissa ”Environment Management Support Programme in Lao PDR” väliarvioinnin. Toimeksiannossa arvioidaan ohjelman tähänastista toteutusta, sen onnistumista ja vaikutuksia sekä annetaan toiminnallisia ja strategisia suosituksia ohjelman loppuvuosien toteutukselle.

Maaseudun kehittäminen jatkuu Nepalissa

FCG suunnittelee ulkoasiainministeriön tilauksesta uutta vaihetta Länsi-Nepalin vesi- ja sanitaatio-ohjelmaan. Suomen kehitysyhteistyövaroilla toteutettu ohjelma on tukenut maaseudun vesihuollon kehittämistä ja hygienian parantamista Länsi-Nepalissa vuodesta 2008.

Ohjelman toinen vaihe tulee korostamaan hyvälaatuisen juomaveden takaamista palveluiden ulkopuolelle jääneille, erityisesti kaikkein köyhimmille ihmisille sekä jatkamaan kampanjointia, jotta jokaisessa kotitaloudessa olisi käymälä. Projektin pituus tulee olemaan todennäköisesti neljä vuotta ja Suomen valtion rahoitusosuus hankkeessa noin 14 miljoonaa euroa.

FCG on toiminut Nepalin vesisektorilla jo 1990-luvulta alkaen ja toteuttaa tällä hetkellä vesivarainhallintaohjelmaa Nepalin kaukolännessä. Uuden ohjelman suunnittelussa hyödynnetään FCG:n pitkää kokemusta ja asiantuntemusta maassa.


Lisää aiheesta